Dow และ Solvay มอบน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ต้านโควิด-19 ระลอกใหม่

- Advertisment-

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมกับกลุ่มบริษัทโซลเวย์ (Solvay) สนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ผลิตภัณฑ์ของบริษัท เอ็มทีพี เอชพี เจวี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง Dow และ Solvay กว่า 100,000 ลิตร เพื่อใช้ฉีดพ่นฆ่าเชื้อในพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัท ดาว และ โซลเวย์ มอบน้ำยาฆ่าเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จำนวน 30,000 ลิตร ให้กับกรุงเทพมหานคร โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบ และ จำนวน 70,000 ลิตร ให้กับจังหวัดระยอง โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปกระจายต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ฉีดพ่นฆ่าเชื้อในพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยน้ำยาฆ่าเชื้อไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ดังกล่าวสามารถฆ่าเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังไม่มีสารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อมเพราะสามารถสลายตัวเป็นน้ำได้ จึงได้มอบน้ำยาดังกล่าวเพื่อนำไปกระจายต่อแก่หน่วยงานต่างๆ ได้ใช้ฉีดพ่น ฆ่าเชื้อโรคเพื่อความปลอดภัยของประชาชน และสิ่งแวดล้อม

ตั้งแต่โควิด-19 เริ่มระบาดเมื่อต้นปี 2563 Dow ได้ร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อสนับสนุนการทำงานของภาครัฐที่ต้องการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรค โดยนอกจากน้ำยาพ่นฆ่าเชื้อแล้ว เรายังได้มอบชุดอุปกรณ์อนามัยป้องกันส่วนบุคคล (PPE) น้ำยาแอลกอฮอล์ล้างมือ รวมถึงอุปกรณ์ช่วยพ่นยาสำหรับผู้ป่วยทางเดินหายใจ ให้แก่ หน่วยงานราชการ โรงพยาบาล โรงเรียน ชุมชน เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังในการช่วยลดการกระจายของเชื้อไวรัสในประเทศ ในขณะที่ Solvay ได้สนับสนุนไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์มากกว่า 700,000 ลิตร ให้แก่หน่วยงานในประเทศต่างๆ รวมทั้งในประเทศไทย พร้อมทั้งส่งผู้เชี่ยวชาญโซลเวย์เข้าอบรมบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อได้อย่างถูกต้อง

- Advertisment -

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ เป็นสารละลายใส ไม่มีสี มีสูตรทางเคมีคือ H2O2 เป็นสารออกซิไดซ์ (Oxidizing agent) หรือ สารเพิ่มจํานวนออกซิเจน ซึ่งโดยปกติแล้วไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามความเข้มข้นที่เหมาะสม เช่น ใช้สำหรับฟอกสีผ้า ใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องสำอาง ใช้สำหรับฆ่าเชื้อในอาหาร บรรจุภัณฑ์ พื้นผิวอุปกรณ์สัมผัส รวมถึงใช้สำหรับการฆ่าเชื้อในทางการแพทย์ เป็นต้น ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์สามารถฆ่าเชื้อโรค โดยเฉพาะไวรัสและแบคทีเรีย โดยความเข้มข้นที่ใช้ในการฆ่าเชื้อเพียง 0.5 % มีประสิทธิภาพฆ่าเชื้อในระยะเวลาประมาณ 1 นาที โดยอ้างอิงข้อมูลจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) และสลายตัวได้โดยไม่ทิ้งสารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม

 

Advertisment

- Advertisment -.