Dow เปิดเผยผลการปฏิบัติงานด้านความยั่งยืนประจำปี 2563

- Advertisment-

กรุงเทพฯ 8 มิถุนายน 2564 –กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) บริษัทชั้นนำด้านแมททีเรียลส์ ไซแอนซ์ (Materials Science) เปิดเผย “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2563” บนเว็บไซต์ https://th.dow.com/en-us/news/reports.html โดยรวบรวมผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนต่าง ๆ ในปีที่ผ่านมาตามเป้าการทำงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ที่ต้องการ ต้านโลกร้อน หยุดขยะพลาสติก และส่งเสริมวงจรรีไซเคิล ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการทำธุรกิจควบคู่กับการช่วยขับเคลื่อนไปสู่โลกและสังคมที่ยั่งยืน

“Dow เชื่อมั่นว่านวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนและการร่วมมือกับทุกภาคส่วนเป็นคำตอบที่จะทำให้เป้าหมายเหล่านี้เป็นจริงได้ เราจึงมุ่งมั่นนำเสนอนวัตกรรมต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้คนพร้อมไปกับการช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดปริมาณขยะ ผ่านความเชี่ยวชาญทางวัสดุศาสตร์ของเรา และการร่วมมือกับลูกค้า คู่ค้า รวมทั้งองค์กรต่างๆ ที่มีแนวคิดด้านความยั่งยืนเช่นเดียวกัน” นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจิญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าว

นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจิญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมานานกว่า 50 ปี และได้ดำเนินงานตามเป้าหมายเพื่อความยั่งยืน หรือ Sustainability Goals มาโดยตลอด โดยแต่ละเป้าหมายมีระยะเวลา 10 ปี ซึ่งปัจจุบันอยู่ในเป้าหมายระยะที่ 3 หรือ เป้าหมายเพื่อความยั่งยืน พ.ศ. 2559-2568 มีจุดประสงค์เพื่อร่วมมือกับทุกภาคส่วนในสังคมนำพาโลกและสังคมของเราไปสู่ความยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN’s Sustainable Development Goals)

- Advertisment -

“ท่ามกลางการระบาดของโรคโควิด-19 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ยังคงสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างปลอดภัยและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง Dow ยังคงรักษาสถิติความปลอดภัยในการทำงานโดยไม่มีการบาดเจ็บในระดับต้องบันทึกไว้ได้ตลอดทั้งปี นอกจากนี้เรายังคงดำเนินโครงการเพื่อความยั่งยืน และกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องพร้อมๆ ไปกับมาตรการป้องกันโรคที่รัดกุม ยิ่งไปกว่านั้นยังมีโอกาสได้นำทรัพยากรต่างๆ ของบริษัทฯ มาใช้ในการป้องกันและบรรเทาสถานการณ์ในประเทศไทย

ผมต้องขอขอบคุณความสนับสนุนและอุปการคุณต่างๆ  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราจะได้ร่วมมือกันดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กับการป้องกันโรคระบาด และส่งเสริมสุขภาพ สุขอนามัยให้กับคนไทย เพื่อก้าวข้ามผ่านวิกฤตอย่างเข้มแข็งไปด้วยกัน” นายฉัตรชัย กล่าวสรุป

Advertisment