Dow หนุนผู้ประกอบการไทยลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ชู 11 สินค้า รับฉลากลดโลกร้อนเพิ่มจาก อบก.

- Advertisment-

11 ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Products) และฉลากลดโลกร้อน (Carbon Footprint Reduction) เพิ่มเติม จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองในครั้งนี้สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ได้มากกว่าเกณฑ์ที่ อบก. กำหนด (มากกว่า 2% จากปีฐาน) โดยคำนวนจากการได้มาซึ่งวัตถุดิบและกระบวนการผลิต

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์และฉลากลดโลกร้อนในครั้งนี้ ประกอบด้วย 3 หมวด คือ 1. เม็ดพลาสติกในหมวด ENGAGE ได้แก่ ENGAGE PV8669 ENGAGE 7467 ENGAGE 8200 ENGAGE 8003 ENGAGE 8180 และ ENGAGE 8407  ซึ่งนำไปผลิตเป็นแผงโซลาเซลล์ อุปกรณ์ภายในและภายนอกรถยนต์ รวมถึงพื้นรองเท้าคุณภาพสูง 2. สไตรีนโมโนเมอร์ ซึ่งนำไปผลิตเป็นเม็ดพลาสติกโพลีสไตรีน และโฟมก่อสร้าง EPS 3. เม็ดพลาสติกในหมวดโพลีสไตรีน ได้แก่ HIPS 470/486M XQ83180 656D 685D ซึ่งนำไปผลิตเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ โดยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ได้รับการรับรองในครั้งนี้ ผลิตจากโรงงานภายใต้กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ณ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง และยังได้รับการขึ้นทะเบียนในระบบฐานข้อมูลการจัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ

“วัสดุของ Dow เป็นต้นน้ำของอุตสาหกรรมจำนวนมาก เมื่อสินค้าของ Dow ปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยลง ก็จะช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถผลิตสินค้าที่มีคาร์บอนฟุตพริ้นท์ต่ำลงไปด้วยเช่นกัน Dow จึงมุ่งมั่นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง โดยการรับรองครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งความคืบหน้าสู่เป้าหมายด้านความยั่งยืนที่ Dow จะเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593” นายสุพจน์ เกตุโตประการ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าว

- Advertisment -

ปัจจุบันกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย มีสินค้าที่ได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์แล้วรวมทั้งสิ้น 21 ผลิตภัณฑ์ และฉลากลดโลกร้อน 16 ผลิตภัณฑ์

Advertisment