Dow ส่งมอบลานจอดรถและศาลาพักผ่อนให้โรงพยาบาลบ้านฉาง

- Advertisment-

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ผู้นำด้านแมททีเรียล ไซแอนซ์ (Materials Science) ระดับโลก จัดกิจกรรมการปรับปรุงลานจอดรถและศาลานั่งเล่น “ริมชาน ปันสุข” ภายใต้โครงการ “ยั่งยืน ปลอดภัย ใส่ใจชุมชน” ให้แก่ประชาชนเพื่อใช้พักผ่อนและทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยพนักงานดาวอาสาและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านฉางกว่า 90 คน ร่วมกับพันธมิตร ประกอบด้วย 1) บริษัท ซีเอ็ม สิบห้า คอนสตรัคชั่น จำกัด 2) บริษัท อินจันทร์ เซอร์วิส แอนด์ซัพพลาย จำกัด 3) บริษัท ทรัพย์ไพบูลย์ พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 4) บริษัท คอร์โรไซด์ จำกัด ได้ร่วมกันปรับพื้นที่บริเวณลานจอดรถและที่ตั้งศาลา สร้างศาลาพักผ่อน ทาสีฟุตบาท และปรับภูมิทัศน์โดยรอบให้มีความสวยงามและปลอดภัย ในพิธีมอบมีนางจิตติมา ดีประเสริฐวงศ์ ผู้จัดการโรงงานโพลิเอทิลีนชนิดยืดหยุ่นพิเศษ นายแพทย์กิจชัย ภัทรกุลพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ร่วมต้อนรับนายจิรศักดิ์ ตะปะโจทย์ นายอำเภอบ้านฉาง ซึ่งเป็นประธานในการรับมอบ ณ โรงพยาบาลบ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

 

- Advertisment -

 

Advertisment

- Advertisment -.