Dow รับรางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมระดับแพลตินัม จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

- Advertisment-

PR News

กรุงเทพฯ – 23 พฤศจิกายน 2565 – กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) รับรางวัล “องค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นประจำปี 2565 ระดับแพลตินัม” (2022  AMCHAM Corporate Social Responsibility Excellence Recognition Award with Platinum Level) จากการทำกิจกรรมเพื่อสังคมในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยมีนายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย และนางภรณี กองอมรภิญโญ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นผู้รับมอบรางวัลจาก มร.โรเบิร์ต โกเดค เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และมี มร.เจฟฟรี่ ไนการ์ด ประธานกรรมการหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดี ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ

รางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น (AMCHAM CSR Excellence Awards) จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อยกย่องบริษัทสมาชิกหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยที่เป็นแบบอย่างในการดำเนินงานด้านธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคม จากการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความมุ่งมั่นผลักดันการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สร้างชุมชนที่ทุกคนมีส่วนร่วม และสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ ส่งผลให้ Dow ได้รับการยกย่องให้เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นเป็นปีที่ 12 ติดต่อกัน และได้รับรางวัล “ระดับแพลตินัม” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

- Advertisment -
Advertisment