Dow รวมพลังจิตอาสา เก็บขยะป่าชายเลนกว่า 2.7 ตัน กู้วิกฤตขยะทะเล ฟื้นฟูระบบนิเวศอย่างมีส่วนร่วม

- Advertisment-

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) จัดกิจกรรม “เก็บ…เซฟ…โลก ลดขยะ พิทักษ์ป่าชายเลน” ภายใต้โครงการ ดาวและภาคีป่าชายเลนประเทศไทย หรือ Dow & Thailand Mangrove Alliance ผนึกกำลังภาครัฐ พนักงาน และประชาชนจิตอาสา ในการอนุรักษ์ป่าชายเลนจังหวัดระยองอย่างมีส่วนร่วม ช่วยลดปริมาณขยะตกค้างกว่า 2,750 กิโลกรัม สร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศป่าชายเลนและความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อแก้วิกฤตโลกร้อนและลดปัญหาขยะทะเลอย่างยั่งยืน

กิจกรรม “เก็บ…เซฟ…โลก กำจัดขยะ พิทักษ์ป่าชายเลน” จัดขึ้นเป็นปีแรก และมีผู้สนใจเข้าร่วมมากกว่า 220 คน ตลอดเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 2566 รวม 5 ครั้ง โดยจิตอาสาสามารถป้องกันขยะหลุดรอดสู่สิ่งแวดล้อม ณ ป่าชายเลนปากน้ำประแส อำเภอแกลง และป่าชายเลนบริเวณกลุ่มประมงเก้ายอด หาดแหลมเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ได้กว่า 2,750 กิโลกรัม โดยขยะที่เก็บได้โดยเฉพาะพลาสติกและวัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ได้จะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลหรืออัปไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าและรายได้ให้กับชุมชน และขยะที่เหลือจะถูกนำไปกำจัดตามกระบวนการอย่างเหมาะสมต่อไป

นายเดชา พาณิชยพิเชฐ ผู้อำนวยการโรงงาน กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า “Dow มีการปลูกป่าชายเลนทุก ๆ ปีอย่างต่อเนื่องมากว่า 15 ปี เพราะป่าชายเลนสามารถดูดซับคาร์บอนได้มากกว่าป่าบกหลายเท่า และยังเป็นปราการในการดักกรองขยะพลาสติกไม่ให้รั่วไหลลงสู่ทะเล”

- Advertisment -

“เมื่อเวลาผ่านไป ป่าชายเลนจะมีขยะสะสมอยู่เป็นจำนวนมาก เราจึงจัดกิจกรรมเก็บขยะที่ตกค้างในป่าชายเลนอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกันทั้งพนักงาน ลูกค้า และพาร์ทเนอร์ของ Dow น้อง ๆ นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ ซึ่งนอกจากจะช่วยฟื้นฟูป่าชายเลนให้มีความอุดมสมบูรณ์ และช่วยลดปริมาณขยะในธรรมชาติ ยังช่วยสร้างทัศนียภาพที่สวยงามซึ่งจะนำรายได้จากการท่องเที่ยวมาสู่ชุมชนต่อไป ตอบโจทย์เป้าหมายประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง” นายเดชาสรุป

นับตั้งแต่ พ.ศ. 2552 จวบจนปัจจุบัน พนักงานดาวอาสา ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร และประชาชนในจังหวัดระยองได้ร่วมกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามแนวชายฝั่งด้วยการปลูกและดูแลป่าชายเลนอย่างต่อเนื่องมาตลอด 15 ปี เพื่อเป็นการตอกย้ำพันธสัญญาด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และยังมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการต้านโลกร้อนอย่างต่อเนื่องตามเป้าหมายการทำงานด้านความยั่งยืนขององค์กร

Advertisment

- Advertisment -.