Dow ชูโครงการลดขยะต้านโลกร้อนรับใบประกาศจาก อบก. 2 ปีซ้อน

- Advertisment-

กรุงเทพฯ – 18 สิงหาคม 2566 – กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) เดินหน้าโครงการจัดการพลาสติกใช้แล้ว เผยผลสำเร็จปี 65 ได้รับประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก หรือ Low Emission Support Scheme (LESS) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 65 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า รวมเก็บพลาสติกใช้แล้วกลับไปรีไซเคิลได้กว่า 5 ตัน สะท้อนการมีส่วนร่วมในการบรรเทาผลกระทบจากโลกร้อน และความมุ่งมั่นขององค์กรที่จะลดการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 และสร้างมูลค่าพลาสติกใช้แล้วให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้ 3 ล้านตันต่อปีภายในปี 2573

โครงการจัดการพลาสติกใช้แล้วที่ได้รับการรับรองจาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในครั้งนี้ ได้แก่ 1. โครงการจัดการขยะรีไซเคิลภายในบริษัทฯ 2. โครงการขับเคลื่อนการจัดการขยะอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิดปลอดขยะ (ชุมชนบ้านปากลัด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ) 3. โครงการต้นแบบชุมชนจัดการขยะครบวงจร (ชุมชนเกาะกลาง กรุงเทพฯ) 3. โครงการลดโลกเลอะ ร่วมกับเทศบาลเมืองบ้านฉาง จ.ระยอง 4. โครงการผลิตวัสดุก่อสร้างผสมพลาสติกใช้แล้ว และ 5. โครงการ BKW Green Challenge รวมเก็บพลาสติกใช้แล้วกลับไปรีไซเคิลได้เพิ่มอีกกว่า 5 ตัน ซึ่งนอกเหนือจากพลาสติกแล้ว ยังมีการคัดแยกและจัดการวัสดุรีไซเคิลอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น กระดาษ อลูมิเนียม เหล็ก แก้ว เป็นต้น

- Advertisment -
สุพจน์ เกตุโตประการ รองประธานบริหารฝ่ายธุรกิจ และพัฒนาธุรกิจคาร์บอนต่ำ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

นายสุพจน์ เกตุโตประการ รองประธานบริหารฝ่ายธุรกิจ และพัฒนาธุรกิจคาร์บอนต่ำ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า “Dow ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับเรื่องความยั่งยืน เรามุ่งมั่นสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน ชุมชน ลูกค้า และพันธมิตรในการดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยการลงมือทำและส่งต่อแนวคิด อยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกันเพราะเราทุกคนสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ เราตั้งใจที่จะสานต่อกิจกรรมเหล่านี้ พร้อมทั้งขยายผลความร่วมมือในโครงการอื่น ๆ เพื่อรักษาและส่งต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีให้อยู่คู่กับเรา พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำต่อไป”

ตั้งแต่ปี 2562 – 2566 Dow ดำเนินโครงการจัดการพลาสติกใช้แล้วในหลายมิติซึ่งช่วยนำขยะกลับเข้าสู่วงจรรีไซเคิลแล้วกว่า 11 ตัน ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 212 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า นอกจากนี้กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ยังได้รับรางวัลต่าง ๆ จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) อย่างต่อเนื่อง อาทิ การรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Products) ฉลากลดโลกร้อน (Carbon Footprint Reduction) คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (Carbon Footprint for Organization) รวมถึงการแต่งตั้งบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิของบริษัทฯ ให้เป็นที่ปรึกษาและคณะกรรมการที่ได้รับการรับรองจาก อบก. ในการขับเคลื่อนพันธกิจด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อช่วยให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี ค.ศ. 2050 และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้ภายในหรือก่อนปี ค.ศ. 2065 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Advertisment

- Advertisment -.