Dow จับมือสถาบันพลาสติก บริจาคอุปกรณ์ช่วยพ่นยา ป้องกันการแพร่กระจายของโควิด-19

- Advertisment-

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ผู้นำด้านแมททีเรียล ไซแอนซ์ (Materials Science) และสถาบันพลาสติก กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกันบริจาคอุปกรณ์ช่วยพ่นยา Thai Kit Spacer จำนวน 1,740 ชุด ให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจะกระจายอุปกรณ์ช่วยพ่นยา Thai Kit Spacer ไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ ที่ต้องการทั่วประเทศจำนวนกว่า 500 แห่งที่ขอรับการสนับสนุน

อุปกรณ์ช่วยพ่นยา Thai Kit Spacer ได้รับการออกแบบและพัฒนาโดยสถาบันพลาสติกร่วมกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ โดยอุปกรณ์นี้สามารถช่วยป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 จากผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจไปสู่ผู้อื่น โดยลดการฟุ้งกระจายของไวรัสขณะผู้ป่วยรับการพ่นยา จึงเพิ่มความปลอดภัยให้คนรอบข้างและบุคลากรทางการแพทย์ นอกจากนี้ อุปกรณ์ดังกล่าวยังมีลักษณะครอบจมูกและปาก ทำให้ผู้ป่วยได้รับยาอย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพ

นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า

- Advertisment -

“Dow ซึ่งทำธุรกิจในประเทศไทยมายาวนานกว่า 53 ปี มีความผูกพันและห่วงใยคนไทยเป็นอย่างยิ่งในภาวะวิกฤตนี้ โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงที่อาจมีอาการรุนแรงหากติดโควิด-19 เราจึงได้ร่วมกับสถาบันพลาสติกบริจาคอุปกรณ์ช่วยพ่นยาซึ่งออกแบบและพัฒนาโดยคนไทย เพื่อลดการแพร่กระจายของไวรัส เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่านวัตกรรมนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ป่วยและบุคคลากรทางการแพทย์ และขอเป็นกำลังใจให้พวกเราชาวไทยผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน”

นายวีระ ขวัญเลิศจิตต์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก กล่าวเสริมว่า

“การร่วมมือกับ Dow ในครั้งนี้ ถือเป็นการจับมือกับภาคเอกชนที่อยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือแบ่งปัน ทั้งในด้านของการผลิต พัฒนา หรือ คิดค้นนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ประเทศไทยสามารถผลิตได้เอง ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวสถาบันฯ ได้ออกแบบคิดค้น พัฒนา ร่วมกับ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติและได้ใช้จริงกับผู้ป่วยในโรงพยาบาลจนได้ผลเป็นที่น่าพอใจ อีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ในสถานการณ์ปัจจุบันได้เป็นอย่างดี”

นอกจากการสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยพ่นยา Thai Kit Spacer แล้ว สถาบันพลาสติก ยังได้ร่วมกับ บริษัท Dow รวมทั้ง พนักงานและครอบครัว บริจาคชุด PPE ป้องกันการติดเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จำนวน 3,200  ชุด ให้แก่ 8 โรงพยาบาลที่ขาดแคลนทั่วประเทศ เพื่อเป็นกำลังในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และนำความปลอดภัยมาสู่สังคมและชุมชนในเร็ววัน

 

Advertisment

- Advertisment -.