CKPowerพร้อมเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี ครบทั้ง1,285เมกะวัตต์ ไตรมาส4ปีนี้

- Advertisment-

CKPower เริ่มผลิตไฟฟ้าจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี  หน่วยที่ 1 ขนาดกำลังการผลิต 175 เมกะวัตต์ แล้ว โดยคาดว่าจะสามารถเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้ครบทั้ง 8 หน่วย รวมกำลังการผลิต 1,285 เมกะวัตต์ ได้ ตามแผนภายในไตรมาส 4 ปีนี้

พิธีเปิดเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หน่วยที่ 1 โครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี ซึ่งดำเนินงานโดยบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKP มีขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ โดยมี นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (ที่4จากขวา) และท่านคำมะนี อินทิลาด รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) (ที่4 จากซ้าย) เป็นประธานร่วมในพิธีเปิด และมีนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (ที่ 3 จากขวา) นายเกียรติคุณ   ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูตไทยประจำ สปป.ลาว (ที่ 1 จากซ้าย) ท่านบุนอุ้ม สีวันเพ็ง ผู้อำนวยการ รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (ที่ 2 จากซ้าย) นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) (ที่ 1 จากขวา) ดร.ดาววง พอนแก้ว หัวหน้าห้องการกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ (ที่ 3 จากซ้าย) และนายปลิว ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการบริหาร CKPower (ที่ 2 จากขวา) ร่วมเป็นสักขีพยาน

โดยโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี  เป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบฝายน้ำล้น ตั้งอยู่บนแม่น้ำโขงมีความยาวข้ามลำน้ำ 820 เมตร  ในแขวงไซยะบุรี  สปป.ลาว มีกำลังผลิตติดตั้งรวม 1,285 เมกะวัตต์และสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 7,600 ล้านหน่วยต่อปี โดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจำนวน 7 เครื่องแรก จะมีกำลังการผลิตเครื่องละ 175 เมกะวัตต์ ผลิตไฟฟ้าส่งผ่านระบบส่งไฟฟ้าขนาด 500 กิโลโวลต์ เพื่อเชื่อมโยงกับระบบสายส่งของกฟผ. เพื่อส่งกลับมาประเทศไทย ส่วนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหน่วยที่ 8 จะมีกำลังการผลิต 60 เมกะวัตต์ ซึ่งจะผลิตและจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบส่งไฟฟ้าขนาด 115 กิโลโวลต์ในสปป. ลาว

- Advertisment -

ปัจจุบันโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรีมีความก้าวหน้าแล้วเสร็จกว่า 98%  ซึ่ง CKPower คาดว่าจะสามารถเปิดการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้ครบทั้ง 8 หน่วย ตามแผน ภายในไตรมาส 4 ปี2562 นี้

Advertisment

- Advertisment -.