CEO IRPC รับรางวัลประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น สถาบันพระปกเกล้าประจำปี 2566

- Advertisment-

คุณกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC รับมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น สถาบันพระปกเกล้าประจำปี 2566 จาก ฯพณฯ วันมูหะหมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา ในงาน “5 กันยา วันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า” ให้แก่ศิษย์เก่าดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูศิษย์เก่าผู้มีความสามารถ และประกอบคุณงามความดีต่อประเทศชาติและสังคม โดย คุณกฤษณ์ สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 9 สถาบันพระปกเกล้าและแพทยสภา

ทั้งนี้ งาน 5 กันยา วันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า จัดขึ้นในวาระเป็นวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า ครบรอบ 25 ปี นอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบรางวัลแก่องค์กรดีเด่นและศิษย์เก่าดีเด่นแล้ว ภายในงานยังมีการจัดการแสดงมุทิตาจิตแด่คณาจารย์สถาบันพระปกเกล้าอีกด้วย

- Advertisment -

Advertisment

- Advertisment -.