BGRIM เปิด CODโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม 4.8 MW ที่ราชบุรี ได้ทันตามกำหนด

- Advertisment-

บี.กริม เพาเวอร์ หรือ BGRIM  เปิดดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) โรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม กำลังการผลิตติดตั้ง 4.8 เมกะวัตต์ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี  เข้าสู่ระบบให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) แล้ว   ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยมีอายุสัญญา20 ปี นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เสร็จทันตามกำหนด

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ‘BGRIM’ เปิดเผยว่าBGRIM ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 48 ในบริษัท โปรเกรส อินเตอร์เคม (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม (Industrial Waste to Energy) ด้วยเทคโนโลยี Pyrolysis  ตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี ตำบลเจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จังหวัดราชบุรี ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 4.8 เมกะวัตต์ โดยโครงการได้เปิดดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)แล้ว เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยมีอายุสัญญา20 ปี  ซึ่งเสร็จทันตามกำหนดเวลา

ความสำเร็จในครั้งนี้ส่งผลให้ บี.กริม เพาเวอร์ ‘BGRIM’ มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 2,896 เมกะวัตต์ จากโครงการที่เปิดดำเนินการแล้ว 46 โครงการ ถือเป็นการเติบโตถึง 40% ในปี 2562 โดยโครงการต่างๆ ที่เปิดดำเนินการในปีนี้จะสร้างรายได้เต็มปีในปี 2563 และยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและก่อสร้างอีกหลายแห่งที่จะทยอยเปิดดำเนินการจนถึงปี 2568 ซึ่งจะทำให้บริษัทมีกำลังการผลิตไม่ต่ำกว่า 3,424 เมกะวัตต์ นอกจากนี้บริษัทยังอยู่ระหว่างการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ ตามเป้าหมายการมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากำลังการผลิตติดตั้งรวม 5,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2565

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.