BGRIM ส่งบริษัทย่อยลงนามโครงการโซลาร์ฟาร์มขนาด257เมกะวัตต์ที่เวียดนามแล้ว

- Advertisment-

BGRIM  ส่งบริษัทย่อย(บี.กริม รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ 2 ) ลงนามสัญญาซื้อขายหุ้นในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 257 เมกะวัตต์  มูลค่าการลงทุนในหุ้นที่ตราไว้  32.5 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อเป็นเจ้าของสัดส่วน 80% ในโครงการ แล้ว เมื่อวันที่16 สิงหาคม 2561   โดยมีกำหนดจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในวันที่ 30 มิถุนายน 2562  มีระยะเวลาซื้อขายไฟฟ้ากับ Electricity of Vietnam (EVN) ยาวถึง 20 ปี 

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM  เปิดเผยว่า ตามที่ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2561 เกี่ยวกับการอนุมัติการเข้าลงทุนโดยบริษัทย่อย ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่จังหวัดฟูเยี้ยน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งประมาณ 257 เมกะวัตต์ นั้น ล่าสุด วันที่ 16 สิงหาคม 2561 บริษัท บี.กริม รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ 2 จำกัด บริษัทย่อยของบริษัท ได้เข้าลงนามใน สัญญาซื้อขายหุ้น ใน บริษัท ฟูเยี้ยน ทีทีพีจ็อยสต๊อก คอมพานี (Phu Yen TTP Joint Stock Company) จำนวน 80,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 80 โดยมีมูลค่าการลงทุนในหุ้นที่ตราไว้ เท่ากับ 32.5 ล้านเหรียญสหรัฐ

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีระยะเวลาซื้อขายไฟฟ้า 20 ปี กับ Electricity of Vietnam (EVN) คาดว่าจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ ได้ภายใน 30 มิถุนายน 2562

- Advertisment -

นับถึงปัจจุบัน บี.กริม เพาเวอร์ มีโรงไฟฟ้าเชิงพาณิชย์มาแล้วทั้งสิ้น 32 แห่ง แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 14 แห่ง โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 15 แห่ง  โรงไฟฟ้าพลังน้ำ 2 แห่ง และ โรงไฟฟ้าพลังงานดีเซล 1 แห่ง ตั้งอยู่ในประเทศไทยและ ต่างประเทศ โดยมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมกว่า 2,000 เมกะวัตต์ และ มีโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างแผนการก่อสร้างอีกว่า 1,000 เมกะวัตต์ รวมเป็นจำนวนกำลังการผลิตไฟฟ้ากว่า 3,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2565

โดยการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน ที่จังหวัด ฟูเยี่ยน ถือเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ได้รับการอนุมัติการลงทุนจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า (MOIT)

Advertisment

- Advertisment -.