BGRIM สนับสนุนปรับปรุงห้องสมุดเพื่อเด็กและเยาวชน

- Advertisment-

บี.กริม เพาเวอร์ “BGRIM” มอบเครื่องปรับอากาศ  ให้กับสำนักงานวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เพื่อสนับสนุนการดำเนินการปรับปรุง “ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สวนลุมพินีโซนเด็กและเยาวชน”   ทำให้ผู้ใช้บริการเกิดความผ่อนคลาย สร้างบรรยากาศในการอ่านที่ดี ส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนไทย

เมื่อเร็วๆนี้ นางปรียนาถ สุนทรวาทะ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ “BGRIM” และ นางวณโศภิน เกษมศรี ณ อยุธยา  Vice President office of Chairman ร่วมสนับสนุนการเรียนรู้ของเยาวชนไทย มอบเครื่องปรับอากาศ มูลค่า 429,800 บาท ให้กับสำนักงานวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว โดยมี นางวัลยา วัฒนรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  นายวิศาล กองเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว นางสุนิสา ฝีมือช่าง ผู้อำนวยการส่วนห้องสมุด และการเรียนรู้  และ นายโสภณ สุดเอียด บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาห้องสมุดประชาชน เป็นผู้รับมอบ  ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการดำเนินการปรับปรุง “ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สวนลุมพินีโซนเด็กและเยาวชน”   ทำให้ผู้ใช้บริการเกิดความผ่อนคลาย สร้างบรรยากาศในการอ่านที่ดี กระตุ้นการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้มากยิ่งขึ้น ณ อาคารดร.เกฮาร์ด ลิงค์ เมื่อเร็วๆ นี้

Advertisment

- Advertisment -.