BGRIM คว้าอีก 3 รางวัลยอดเยี่ยมระดับสากล The 16th Asian Power Awards

- Advertisment-

BGRIM คว้าอีก 3 รางวัลยอดเยี่ยมระดับสากล The 16th Asian Power Awards จาก Asian Power ซึ่งเป็นนิตยสารชั้นนำด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้าของเอเชีย ตอกย้ำความสำเร็จการเป็นผู้นำธุรกิจไฟฟ้าที่มีผลงานโดดเด่นพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน

ผู้บริหารระดับสูง ทั้ง ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานบี.กริม และ นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ‘BGRIM’ ต่างแสดงความรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ ได้รับ 3 รางวัลจาก The 16th Asian Power Awards ซึ่งจัดโดยนิตยสาร Asian Power เป็นนิตยสารชั้นนำด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้าของเอเชีย ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านธุรกิจไฟฟ้าในระดับภูมิภาค ความเป็นมืออาชีพของทีมงาน และความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวทางการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด

โดย 3 รางวัลที่ได้รับ ประกอบด้วย รางวัล “Power Utility of the Year-Thailand” ซึ่งเป็นรางวัลระดับองค์กร รางวัล “Power Plant Upgrade of the Year-Thailand” สำหรับผลงานการปรับปรุงประสิทธิภาพกังหันก๊าซของโครงการ อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 อันเป็นความร่วมมือกับบริษัท Siemens โดยสามารถลดปริมาณการใช้ก๊าซและลดจำนวนวันที่ใช้ในการซ่อมบำรุงลงได้ โดยมีการทยอยปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมอีกหลายโครงการ และ รางวัล “Hydro Power Project of the Year-Bronze” สำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำแจ 1 ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ขนาด 15 เมกะวัตต์ซึ่งเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อเดือน มิถุนายน 2562

- Advertisment -

ทั้งนี้ รางวัล Asian Power Awards มีการพิจารณาโดยกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิในอุตสาหกรรมไฟฟ้าในระดับสากล เพื่อมอบรางวัลให้กับผู้ประกอบการธุรกิจไฟฟ้าและโครงการโรงไฟฟ้าทั่วภูมิภาคเอเชีย ที่มีผลงานโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

Advertisment

- Advertisment -.