BGRIM คว้ารางวัล ผู้พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ยอดเยี่ยมแห่งปี 2019

- Advertisment-

ข่าวประชาสัมพันธ์

BGRIM คว้ารางวัล ผู้พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ยอดเยี่ยมแห่งปี 2019 นับเป็นบริษัทเอกชนรายเดียวของไทยที่ได้รับรางวัล ตอกย้ำการดำเนินงานด้วยความเชี่ยวชาญและศักยภาพด้านพลังงาน พร้อมตั้งเป้าเดินหน้าเพิ่มกำลังการผลิตรวมเป็น 5,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2022

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM โดย บริษัท Phu Yen TTP Joint Stock Company ได้รับรางวัล Best Power Plant Project Developer – Solar ประจำปี 2019 จาก International Finance ในสาขา Utility / Energy จัดขึ้นโดยนิตยสารธุรกิจและการเงินระดับพรีเมียม “International Finance” ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบแก่บริษัทที่ริเริ่มดำเนินงานด้วยความเชี่ยวชาญและล้ำสมัย มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดย บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ ถือเป็นบริษัทเอกชนจากประเทศไทยเพียงรายเดียวที่ได้รับรางวัลสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในปี 2562

- Advertisment -

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Phu Yen TTP ตั้งอยู่ในจังหวัดฟูเยี่ยน ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่มีกำลังการผลิต 257 เมกะวัตต์ เปิดจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ให้แก่ Electricity of Vietnam (EVN) แล้วเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา และเริ่มรับรู้รายได้แล้วภายใต้สัญญาการรับซื้อไฟฟ้าในอัตรา Feed-in-Tariff (FiT) 9.35 เซ็นดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 20 ปี

ในช่วงปีที่ผ่านมา โครงการหลายโครงการของ BGRIM รวมถึงผู้บริหารได้รับรางวัลจากหลากสถาบัน ถือเป็นเครื่องการันตีความสามารถและศักยภาพด้านการดำเนินธุรกิจพลังงานได้อย่างดี โดยบริษัทยังคงตั้งเป้าเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 5,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2022 จากปัจจุบันที่มีกำลังการผลิตรวมจากโครงการที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว และโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา 3,245 เมกะวัตต์

Advertisment

- Advertisment -.