“A Passion For Success” หนังสือหนึ่งในใจ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ซีอีโอ SPCG

- Advertisment-

“A Passion For Success” หนังสือหนึ่งในใจ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ซีอีโอ SPCG ผู้บุกเบิกธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ในไทยและอาเซียน

ดร.วันดี  กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด(มหาชน) หนึ่ง ในผู้บริหารที่ได้รับรางวัล Set Awards  ปี 2563 ได้รับเชิญจาก “ห้องสมุดมารวย” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ร่วมถ่ายทอดวิสัยทัศน์ แนวคิดการบริหารองค์กรที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการอ่านหนังสือเล่มโปรด ในคลิปซีรีย์  “หนึ่งในใจ”  ในโอกาสที่ ห้องสมุดมารวย ก้าวสู่ปีที่  17

- Advertisment -

ดร. วันดี เลือกหนังสือ  ”A Passion For Success” เขียนโดย  ดร. Kazuo Inamori ผู้ก่อตั้งบริษัท Kyocera Corporation ประเทศญี่ปุ่น และเป็นผู้บุกเบิกพลังงานแสงอาทิตย์คนแรกๆ ของโลก ซึ่งถือเป็นหนังสือที่สร้างแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ของเอสพีซีจี สู่การเป็นผู้พัฒนาโซลาร์ฟาร์ม 36 โครงการ กำลังการผลิต 260 เมกะวัตต์ ในปัจจุบัน

“Passion ในการทำธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของตัวเอง คือ  อยากเห็นสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นในโลก และพลังงานธรรมชาติถูกนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน…อยากเห็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นหนึ่งในพลังงานที่จะสร้างความมั่นคงให้กับพลังงานไทย”

สาระสำคัญที่ได้รับจากการอ่านหนังสือเล่มนี้ คือ ได้เรียนรู้หลักสำคัญ 3 ประการในการขับเคลื่อนตัวเราในการทำงาน คือ ต้องมี 1. Ability ความสามารถในการทำงานและเชื่อมั่นว่าจะทำได้สำเร็จ 2. Effort ความพยายาม และ 3. Attitude ทัศนคติที่ดีในการทำงาน

“หากมี 3 องค์ประกอบนี้ ไม่ว่าจำทำงานเล็กหรืองานใหญ่ เชื่อมั่นว่าทุกท่านจะประสบความสำเร็จ”

*** ขอขอบคุณ “SET Thailand”

Advertisment

- Advertisment -.