8รายลงสมัครชิงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงาน กกพ. แต่ “นฤภัทร” กับ “คมกฤช” ยังเป็นตัวเต็ง

- Advertisment-

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) ประกาศ 8 รายชื่อลงสมัครชิงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงาน กกพ.  โดยคู่แข่งคนสำคัญ ยังเป็น ” นฤภัทร อมรโฆษิต”เลขาธิการสำนักงาน กกพ. คนปัจจุบัน ซึ่งขอลงชิงตำแหน่งเพื่ออยู่ต่ออีกสมัย กับ “คมกฤช ตันตระวาณิชย์  ”รอง เลขาธิการสำนักงาน กกพ. ที่เป็นคนที่มีโอกาสลุ้นตำแหน่งมากที่สุด โดยขั้นตอนหลังจากนี้ กกพ.เตรียมตรวจสอบคุณสมบัติก่อนเรียกสัมภาษณ์​ ต.ค. 2562 และประกาศรายชื่อผู้รับตำแหน่ง พ.ย. 2562

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) แจ้งว่า กกพ.ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็น “เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน”แล้ว หลังจากเปิดรับสมัครมาตั้งแต่วันที่ 9-20 ก.ย. 2562 ที่ผ่านมา โดยมีผู้สมัครทั้งสิ้น 8 ราย ได้แก่

1.นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์
2.นายชัยวัฒน์ มั่นเจริญ
3.นายทองคำ ปิยธีรวงศ์
4.นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต
5.นายปรีชา ปลื้มจิตต์
6.นายเพ็ชร ชินบุตร
7.นางสุชาดา อัมพรแก้วตระกูล
8.นางสาวสุวพร ศิริคุณ

- Advertisment -

ทั้งนี้ กกพ.เตรียมตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครดังกล่าวตามระเบียบ กกพ.ว่าด้วยการคัดเลือกและแต่งตั้งเลขาธิการสำนักงาน กกพ. พ.ศ.2557 และนำเสนอต่อ กกพ.พิจารณา จากนั้นจะประกาศรายชื่อที่ผ่านการประเมินเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ภายในเดือน ต.ค.2562 ต่อไป

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy News Center-ENC) รายงานว่า  ปัจจุบันน.ส.นฤภัทร อมรโฆษิต ยังคงดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงาน กกพ. และจะหมดวาระในตำแหน่งวันที่ 24 ธ.ค. 2562 นี้ ซึ่งตามกฎระเบียบสามารถดำรงตำแหน่งได้ต่อเนื่องไม่เกิน 2 วาระ และมีระยะเวลาอยู่ในตำแหน่งแต่ละวาระไม่เกิน 5 ปี

โดยคู่แข่งคนสำคัญของ น.ส.นฤภัทร ที่ยื่นสมัครในตำแหน่ง เลขาธิการ สำนักงาน กกพ. คือ นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ ซึ่งปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง เป็น รองเลขาธิการ สำนักงานกกพ.   ทั้งนี้เมื่อปี 2557 ทั้งคู่ก็เคยลงสมัครชิงตำแหน่งเลขาธิการ สำนักงาน กกพ.มาก่อน แต่ครั้งนั้นปรากฏว่าเป็น น.ส.นฤภัทร ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหา

สำหรับตำแหน่งเลขาธิการ สำนักงาน กกพ. นั้นถือว่ามีบทบาทสำคัญที่จะช่วยให้นโยบายของ กกพ. ได้นำไปสู่การปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในส่วนของธุรกิจไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

โดยตำแหน่งเลขาธิการสำนักงาน กกพ. ที่เปิดรับสมัครดังกล่าว ผู้ได้รับการคัดเลือกจะมีวาระการปฏิบัติงาน 5 ปี หรือจนกว่าจะครบอายุ 60 ปีบริบูรณ์ ซึ่งจะพิจารณาจากเอกสารหลักฐานการสมัครก่อน จากนั้นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องแสดงวิสัยทัศน์กับคณะกรรมการ กกพ. โดยสำนักงาน กกพ.จะประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกฯ 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 ประกาศรายชื่อผู้สมัคร,ครั้งที่ 2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ภายในเดือน ต.ค. 2562 และครั้งที่ 3 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกภายในเดือน พ.ย. 2562 โดยสำนักงาน กกพ. จะประกาศรายชื่อดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www. erc.or.th ต่อไป

Advertisment

- Advertisment -.