กบง. นัดถก 26​ มี.ค. นี้ คาด​เคาะมาตรการให้ผู้ใช้น้ำมันอุ้มผู้ใช้​ LPG​ ต่อ

- Advertisment-

คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน​ (กบง.) เตรียมประชุม​ 26 มี.ค. 2564 นี้ เพื่อพิจารณามาตรการช่วยเหลือประชาชนให้ซื้อ LPG ราคาถูก 318 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม ที่จะสิ้นสุดมาตรการในวันที่ 30 มี.ค.2564 ซึ่งการอุดหนุนราคา​LPG​ ผ่านกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง​ที่เก็บเงินจากผู้ใช้น้ำมัน​ ถูกใช้ชดเชยราคาLPGไปแล้ว​ 11,000​ ล้านบาท​จากกรอบวงเงินที่อนุมัติไว้ล่าสุด 15,000​ ล้านบาท ในขณะที่ฐานะเงินกองทุนน้ำมันหร่อยหรอ​ลง โดยหากยังจะชดเชยราคากันต่อก็ต้องเตรียมกู้เพิ่ม​ ได้ไม่เกิน​20,000 ล้านบาท

แหล่งข่าวกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.) ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธาน จะมีการประชุมในวันที่ 26 มี.ค. 2564 นี้เพื่อพิจารณาว่าจะต่ออายุมาตรการช่วยเหลือประชาชนให้ซื้อก๊าซหุงต้ม​( LPG ) ในราคาอุดหนุนที่ 318 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัมต่อไปอีกหรือไม่ เนื่องจากมาตรการดังกล่าวจะสิ้นสุดอายุลงในวันที่ 30 มี.ค.2564 นี้

โดยในที่ประชุม กบง.จะมีการเสนอหลากหลายแนวทาง ทั้งการต่ออายุมาตรการช่วยเหลือราคา​ LPG ให้ซื้อได้ในราคาเดิม 318 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัม หรือ แนวทางลดการช่วยเหลือลงครึ่งหนึ่ง หรือแนวทางยกเลิกการอุดหนุน

- Advertisment -

อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง​ (กบน.) ได้อนุมัติกรอบวงเงินสำหรับอุดหนุนราคาLPG ไว้ไม่เกิน 15,000 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 21 มี.ค. 2564 มีการใช้เงินอุดหนุนไปแล้วรวม 11,165 ล้านบาท ดังนั้นจะเหลือเงินที่ใช้ช่วยอุดหนุนได้อีก 3,835 ล้านบาท สำหรับใช้ชดเชยราคา LPG ประมาณเดือนละ 700-800 ล้านบาท เท่ากับว่า​ หากจะยังให้มีการอุดหนุนราคาต่อไปจะเหลือเงินชดเชย LPG ได้อีก 4-5 เดือน

โดยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง​ ซึ่งจัดเก็บเงินมาจากผู้ใช้น้ำมัน​ ณ วันที่ 21 มี.ค.2564 มีเงินสุทธิ 23,386 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินในบัญชีน้ำมัน 34,551 ล้านบาท และเงินในบัญชี LPG ติดลบ 11,165 ล้านบาท โดยกองทุนฯมีภาระต้องชดเชยราคาน้ำมันและ LPG ประมาณเดือนละ 1,200-1,500 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับจะเหลือเงินใช้ได้อีกประมาณ 1 ปี

ดังนั้นคาดว่าหากเงินกองทุนน้ำมันฯลดเหลือประมาณ 15,000 ล้านบาท ทางสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง​(สกนช.) จะต้องเสนอ กบน.ขอกู้เงินจากสถาบันการเงินประมาณ 20,000 ล้านบาท ตามกฎหมายกำหนด เพื่อให้มีเงินเพียงพอต่อการมาอุดหนุนราคาLPG และเชื้อเพลิงชีวภาพที่รัฐมีนโยบายส่งเสริม​ เนื่องจากขั้นตอนการกู้เงินต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 7-8 เดือนกว่าจะได้รับเงินมาใช้จ่ายได้

สำหรับราคา LPG โลกในปัจจุบันยังทรงตัวระดับสูงประมาณ 530 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน จากเดิมที่กระทรวงพลังงานคาดการณ์ว่าเมื่อเข้าสู่ฤดูร้อนราคา LPG โลกน่าจะปรับลดลงมาอยู่ที่ระดับ 300-400 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ส่งผลให้กองทุนฯต้องใช้เงินพยุงราคาLPG จำนวนมากต่อไป โดยการชดเชยราคา LPG เริ่มชดเชยมาตั้งแต่ 24 มี.ค.2563 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยขณะนี้ชดเชยครบ 1 ปีแล้ว

Advertisment

- Advertisment -.