169 รายลุ้นเปิดซองแข่งราคา​โรงไฟฟ้า​ชุมชน​ 20 ก.ย.​64​ นี้​

- Advertisment-

สำนักงาน กกพ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาผลอุทธรณ์ โรงไฟฟ้าชุมชนฯ 74 ราย ทำให้มีผู้ผ่านข้อเสนอทางด้านเทคนิครวมทั้งสิ้น จำนวน 169 ราย ซึ่งกำหนดให้มีการเปิดซองพิจารณาด้านราคา ในวันที่ 20 กันยายน 2564

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่ กกพ. ได้ให้สิทธิ์
ผู้ที่ไม่ผ่านข้อเสนอทางเทคนิคโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) ยื่นขออุทธรณ์ผลการพิจารณาต่อ กกพ. และได้มีผู้ยื่นขออุทธรณ์ผลการพิจารณาทั้งสิ้น 118 ราย โดย กกพ. ได้พิจารณาแล้วมีผู้ผ่านการพิจารณาอุทธรณ์ จำนวน 74 ราย ซึ่งจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาข้อเสนอทางด้านราคาร่วมกับผู้ที่ผ่านข้อเสนอทางด้านเทคนิคก่อนหน้านี้ 95 ราย รวมเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในการเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอทางด้านราคารวมทั้งหมด 169 ราย ต่อไป

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาคำเสนอขอขายไฟฟ้าด้านราคา โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) กำหนดให้มีการเปิดซองพิจารณาข้อเสนอด้านราคา ในวันที่ 20 กันยายน 2564 และเสนอต่อ กกพ. พิจารณาในวันที่ 22 กันยายน 2564

- Advertisment -

โดยสำนักงาน กกพ. จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ อย่างเป็นทางการ ภายในวันที่ 23 กันยายน 2564 ผ่านเว็บไซต์ www.erc.or.th

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าว​พลังงาน (Energy News​ Center-ENC)​ รายงานว่า โดยก่อนหน้านี้ กกพ.ได้มอบหมายให้ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้พิจารณาทบทวนข้อเสนอทางเทคนิคเฉพาะของผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาทางเทคนิคที่ไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ทั้ง 33 รายอีกครั้งเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมและให้ได้สิทธิ์โดยเท่าเทียมกันแต่ ทาง กฟภ.ทำหนังสือตอบกับมายัง กกพ.ว่าจะไม่มีการทบทวนการพิจารณา ทำให้มียอดรวมสุทธิทั้งหมดที่ผ่านข้อเสนอด้านเทคนิค รวมจำนวน 169 รายเท่านั้น ที่จะมีสิทธิ์​ได้เปิดซองข้อเสนอด้านราคา ในวันที่ 20 ก.ย.64 นี้

Advertisment

- Advertisment -.