มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สนับสนุนเครื่องปรับอากาศ ให้วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

- Advertisment-

มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สนับสนุนเครื่องปรับอากาศแคเรียร์ รุ่น SPLIT (R-410A) จำนวน 8 เครื่อง พร้อมติดตั้ง มูลค่า 918,494.13 บาท ให้กับวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

นางพวงเพชร บุญสาย กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ และ นางดอริส วิบูลย์ศิลป์ กรรมการมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มอบเครื่องปรับอากาศ แคเรียร์ รุ่น SPLIT (R-410A) จำนวน 8 เครื่อง พร้อมติดตั้ง มูลค่า 918,494.13 บาท ให้กับวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ โดยมี พลโทวิชัย มนัสสิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และ นาวาเอกพิเศษหญิง สอาดจิต เพ็ชรมีศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมใหญ่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เมื่อเร็วๆ นี้

ห้องประชุมเอนกประสงค์ดังกล่าวจัดสร้างเสร็จเมื่อปี 2535 เป็นสถานที่จัดทำกิจกรรมหลักของวิทยาลัยฯ อาทิ เช่น การฝึกทหาร การอบรมวินัยทหาร การบรรยายธรรมะ การสอบประจำภาค และ กิจกรรมอื่นๆ ซึ่งเป็นสถานที่แห่งเดียวที่สามารถรองรับนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.