🔎 แว่นขยาย by ENC ชัดเจนขึ้น เข้าใจมากขึ้น : พลาสติกกับหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy…ทางออกเพื่อเรา เพื่อโลก

- Advertisment-

🔎 แว่นขยาย by ENC ชัดเจนขึ้น เข้าใจมากขึ้น

📌 พลาสติกกับหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy…ทางออกเพื่อเรา เพื่อโลก

🔸เมื่อเรายังจำเป็นต้องใช้ของที่ทำจากพลาสติก เพราะวัสดุธรรมชาติมีไม่เพียงพอให้คนทั้งโลกใช้ และอาจไม่ตอบโจทย์ความต้องการได้ครบถ้วน เราจะใช้พลาสติกอย่างไร ให้ได้ประโยชน์มากที่สุด และปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม คำตอบคือ ต้องใช้ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy คือ ใช้แล้วใช้อีก หมุนเวียนใช้ให้มากที่สุดหลายๆ รอบ โดยเอาพลาสติกเหลือใช้ มาใช้ซ้ำ หรือ นำไปรีไซเคิล เป็นสินค้าใหม่ๆ ไม่ให้มีพลาสติกเหลือใช้ หลุดรอดออกไปสู่สิ่งแวดล้อม

- Advertisment -

🔸 ลองดูคลิปวิดีโอเรื่องนี้ ที่เล่าเรื่องการใช้พลาสติกตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน แล้วคุณอาจเป็นคนหนึ่ง ที่สามารถใช้พลาสติกได้อย่างเข้าใจ ว่าจะใช้อย่างไร ให้ดีต่อเรา และดีต่อโลก

#CircularEconomy #plasticmanagement #recyle #reuse #remake #upcyclingthe #พลาสติก #เศรษฐกิจหมุนเวียน #รีไซเคิล #ใช้ซ้ำ

 

Advertisment

- Advertisment -.