​ควักเงินกองทุนน้ำมันฯ​อีก​ 2,100​ ล้านอุดหนุน​LPG​ ต่อ​ 3​ เดือน

- Advertisment-

คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) เห็นชอบให้ใช้เงินกองทุนประมาณ​ 2,100 ล้านบาทไป ชดเชยราคาก๊าซหุงต้ม ต่ออีก 3 เดือน โดยมีแนวโน้มที่กองทุนจะต้องใช้เงินกู้ หากยังมีการชดเชยต่อเนื่อง

นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง​(สกนช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2564 เห็นชอบตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ที่ให้ขยายเวลาตรึงราคาก๊าซหุงต้ม​ ( LPG ) ไว้ที่ 318 บาทต่อถังขนาด 15 กิโลกรัมต่อไปอีก 3 เดือน​ (เม.ย.-มิ.ย.2564) หลังจากมาตรการดังกล่าวจะสิ้นสุดอายุลงในวันที่ 30 มี.ค.2564 นี้

ทั้งนี้ สกนช.คาดว่าจะใช้เงินอุดหนุนอีกเดือนละ 700 ล้านบาท หรือรวมประมาณ 2,100 ล้านบาทในช่วง​3​ เดือนที่มีการชดเชยราคา​ โดยยังอยู่ในกรอบวงเงินที่ กบน.อนุมัติไว้ที่ 15,000 ล้านบาท ( กรอบวงเงินเดิม​10,000 ล้านบาท​ ขยายเพิ่มเป็น​ 15,000​ ล้านบาท​ ปัจจุบันใช้เงินไปแล้ว 11,338 ล้านบาท หรือเหลือใช้ได้อีกประมาณ 3,668 ล้านบาท​ )​

- Advertisment -

สำหรับแนวโน้มราคา LPG โลก​นั้นนักวิเคราะห์สถานการณ์ราคาน้ำมันกลุ่ม ปตท. (PRISM) มองว่าอาจจะปรับลดลงได้เร็วๆนี้ มาอยู่ระดับ 500 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน จากปัจจุบันอยู่ประมาณ 530 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อน ที่ความต้องการใช้ LPG ลดลง

อย่างไรก็ตาม สกนช. มองว่าระดับราคาดังกล่าวยังสูงกว่าในอดีตที่เคยปรับลดลงมาในช่วงฤดูร้อนที่ประมาณ 300 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ดังนั้นจะส่งผลให้กองทุนฯ ต้องนำเงินไปชดเชยราคา LPG อย่างต่อเนื่อง แต่วงเงินที่ใช้อาจจะลดลงต่ำกว่า 700 ล้านบาทต่อเดือน

สำหรับสถานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงล่าสุด ณ วันที่ 28 มี.ค. 2564 มีเงินในบัญชีน้ำมันอยู่ 34,338 ล้านบาท และในบัญชี LPG ติดลบอยู่ 11,332 ล้านบาท ส่งผลให้เหลือเงินสุทธิอยู่ 23,006 ล้านบาท โดยเงินดังกล่าวถูกนำมาใช้ชดเชยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ.(ทั้งไบโอดีเซล​ B20, B10​ แก๊สโซฮอล์E20 E85)​ และ LPG เดือนละประมาณ 1,800 ล้านบาท ดังนั้น สกนช.คาดว่ากองทุนฯจะมีเงินชดเชยราคาพลังงานดังกล่าวต่อไปได้อีกประมาณ 10 เดือนนับจากนี้​ ดังนั้นในการประชุม กบน.ครั้งต่อไป​ อาจต้องพิจารณาในเรื่องการกู้เงินตามกรอบกฎหมาย​ได้ไม่เกิน 20,000 ล้านบาทอีกด้วย

โดยการชดเชยราคา LPG เริ่มชดเชยมาตั้งแต่ 24 มี.ค.2563 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยขณะนี้ชดเชยครบ 1 ปีแล้ว

Advertisment

- Advertisment -.