ไออาร์พีซี โชว์นวัตกรรมทุ่นโซลาร์ลอยน้ำใช้เม็ดพลาสติก “POLIMAXX” ใหญ่สุดในภูมิภาค

- Advertisment-

ไออาร์พีซี โชว์นวัตกรรรมติดตั้งทุ่นโซลาร์ลอยน้ำ (Floating Solar) ขนาด 12.5 เมกะวัตต์ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บนพื้นที่ 200 ไร่ ของบ่อน้ำดิบสำรองบริษัท ที่ จ.ระยอง โดยตัวทุ่นผลิตจากเม็ดพลาสติก HDPE แบรนด์ “POLIMAXX” ของ ไออาร์พีซี ที่ช่วยลดอุณหภูมิใต้แผงโซลาร์เซลล์ได้ถึง 5-8 องศา ส่งผลให้ระบบผลิตไฟฟ้ามีประสิทธิภาพสูง ทนต่อแสง UV และแรงกระแทก มีอายุการใช้งานของวัสดุนานถึง 25 ปี

- Advertisment -

พิธีเปิด Floating Solar ดังกล่าวมีขึ้นเมื่อวันนี้ (23 พ.ย.2563 ) โดยมีนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานบอร์ดไออาร์พีซี และ นายนพดล ปิ่นสุภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และนายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมในพิธี โดยโครงการนี้จะช่วยผลิตกระแสไฟฟ้าเสริมความมั่นคงให้กับเขตประกอบการอุตสาหกรรม IRPC จ.ระยอง

นพดล ปิ่นสุภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ไออาร์พีซี

นายนพดล ปิ่นสุภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ไออาร์พีซี กล่าวว่าโครงการดังกล่าวใช้เงินลงทุน 500 ล้านบาท ผลิตไฟฟ้าใช้เองในโรงงาน ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 50 ล้านบาท  โดยจุดเด่นของ สวนโซลาร์ลอยน้ำ ไออาร์พีซี แห่งนี้ คือตัวทุ่นลอยน้ำที่ใช้เป็นนวัตกรรมเม็ดพลาสติก HDPE (High Density Polyethylene หรือ โพลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง) เกรดพิเศษสีเทา แบรนด์ “POLIMAXX” ของ ไออาร์พีซี มีคุณสมบัติช่วยลดอุณหภูมิใต้แผงโซลาร์เซลล์ได้ถึง 5-8 องศา ส่งผลให้ระบบผลิตกระแสไฟฟ้ามีประสิทธิภาพสูง ทนทานต่อแสง UV และทนต่อแรงกระแทก โดยมีอายุการใช้งานของวัสดุนานถึง 25 ปี ซึ่งปลอดภัยต่อระบบนิเวศใต้น้ำ รวมทั้งผ่านการทดสอบ Food Grade ขององค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (US FDA) อีกด้วย

ขณะเดียวกันก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้  ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ถึง 10,510 ตัน หรือเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ราว 10,000 ต้น นอกจากนี้ยังเป็นการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ผิวน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และทำหน้าที่เป็นพื้นที่รับน้ำ หรือ “แก้มลิง” ช่วยบริหารจัดการน้ำท่วมน้ำแล้งในเขตอำเภอเมือง จ.ระยอง

ชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานกรรมการ ไออาร์พีซี

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานกรรมการ ไออาร์พีซี กล่าวว่า ไออาร์พีซี เห็นถึงโอกาสในการพัฒนาการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของไทย โดยสวนโซลาร์ลอยน้ำ IRPC จ.ระยอง จะเป็นต้นแบบสำคัญสำหรับการพัฒนาโครงการด้านพลังงานสะอาดที่สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานของชาติ  สอดรับกับนโยบายรัฐในการใช้พลังงานหมุนเวียน และด้วยนวัตกรรมเม็ดพลาสติกของ ไออาร์พีซี ซึ่งผลิตภายในประเทศด้วย

นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า โครงการสวนโซลาร์ลอยนํ้าของ ไออาร์พีซี นับเป็นความสำเร็จด้านการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม ที่ช่วยสร้างพลังงานสะอาด ซึ่งจะทำให้เกิดความยั่งยืนกับจังหวัดระยอง และสร้างผลดี ต่อสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจของชาติ

โดยปัจจุบันสวนโซลาร์ลอยน้ำ ไออาร์พีซี จ.ระยอง เปิดเป็นแหล่งสันทนาการให้ประชาชนมาออกกำลังกาย  ซึ่งในอนาคตจะพัฒนาเป็นสถานที่พักผ่อนเพื่อให้พี่น้องชาวระยองได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

 

 

Advertisment

- Advertisment -.