ไม่มีสะดุด เปิดซองราคาโรงไฟฟ้าชุมชน เรียบร้อย พร้อมเสนอ กกพ.อนุมัติผู้ชนะ 22 ก.ย.นี้

- Advertisment-

คณะอนุกรรมการพิจารณาคำเสนอขายไฟฟ้าด้านราคาเริ่มเปิดซองประมูลราคาโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) 150 เมกะวัตต์ ที่มีผู้ผ่านเข้ารอบทั้ง 169 โครงการแล้ววันนี้ (20 ก.ย.2564)​ โดยผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดจะได้สิทธิ์ เข้าร่วมโครงการก่อน ซึ่ง คาดว่าจะนำเสนอรายชื่อให้ทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) พิจารณาในวันที่ 22 ก.ย. 2564 และประกาศรายชื่อได้ในวันที่ 23 ก.ย. 2564

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าว​พลังงาน ( Energy News​ Center- ENC​)​ รายงานว่า เมื่อเวลาประมาณ 9.00 น.วันนี้ ( 20 ก.ย. 2564)​ คณะอนุกรรมการฯ ประกอบด้วย นายสมยศ ธีระวงศ์สกุล เป็นประธาน นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เป็นรองประธานอนุกรรมการฯ
พร้อมทั้งอนุกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานรัฐ เช่น สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และ ตัวแทนจาก 3 การไฟฟ้า ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค( กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ได้เริ่มกระบวนการเปิดซองประมูลราคา โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนฯ ท่ามกลางสักขีพยานจากภาคเอกชน ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ที่มาร่วมสังเกตการณ์​

โดยก่อนการเปิดซองราคาดังกล่าวจะมีการตรวจสอบก่อนว่าทุกซองราคาที่เสนอขายไฟฟ้าจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่มีร่องรอยถูกแกะ หรือฉีกขาดมาก่อน และมีลายเซนต์จากการไฟฟ้า กฟภ. ที่เป็นผู้รับซองประมูลครบถ้วนสมบูรณ์ โดยการเปิดซองราคาจะไล่เรียงตามลำดับจากผู้ที่ผ่านการพิจารณาด้านเทคนิคอันดับแรกๆ ก่อน

- Advertisment -

จากนั้นคณะอนุกรรมการจะจัดเรียงลำดับซองราคาที่เสนอราคาขายไฟฟ้าต่ำสุดเพื่อให้ได้สิทธิ์การพิจารณาจ่ายไฟเข้าระบบสายส่ง​ที่มีรองรับก่อน (Feeder) ไล่ลำดับไปจนครบโควต้า 150 เมกะวัตต์

โดยราคาประมูลในครั้งนี้ต้องอยู่บนพื้นฐานราคาเพดานตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.)เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2563 ที่กำหนดราคาเพดานรับซื้อไฟฟ้าไว้ไม่เกินราคาดังนี้ 1. โรงไฟฟ้าประเภทชีวมวล กำลังผลิตติดตั้งไม่เกิน 3 เมกะวัตต์ คิดอัตราคาตามต้นทุนการผลิตที่แท้จริง หรือ Feed-in Tariff (FiT) ที่ไม่เกิน 4.8482 บาทต่อหน่วย และหากกำลังการผลิตติดตั้งมากกว่า 3 เมกะวัตต์ FiT ราคาต้องไม่เกิน 4.2636 บาทต่อหน่วย 2.โรงไฟฟ้าประเภทก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน) ราคา FiT ไม่เกิน 4.7269 บาทต่อหน่วย โดยทั้งหมดมีระยะเวลาสนับสนุน 20 ปี และมี FiT Premium สำหรับพื้นที่พิเศษ อีก 0.50 บาทต่อหน่วย

และกำหนดปริมาณรับซื้อไฟฟ้ารวม 150 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล 75 เมกะวัตต์ เสนอขายโครงการละไม่เกิน 6 เมกะวัตต์ และเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพ(พืชพลังงาน ผสมน้ำเสีย/ของเสีย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 25%) 75 เมกะวัตต์ เสนอขายโครงการละไม่เกิน 3 เมกะวัตต์

สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนฯดังกล่าว ภาครัฐพยายามเร่งดำเนินการให้เกิดการประมูลโดยเร็ว เพื่อหวังให้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานราก โดยกำหนดให้ผลประโยชน์ตกถึงมือเกษตรกรและชุมชนด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์เรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์กันชัดเจน เช่น บริษัทที่ร่วมโครงการต้องมีการทำเกษตรพันธสัญญา (contract farming) กับวิสาหกิจชุมชนในการซื้อผลผลิตจากเกษตรกรอย่างต่อเนื่องสำหรับเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า รวมทั้งบริษัทต้องให้หุ้นบุริมสิทธิ 10% กับวิสาหกิจชุมชน และให้ผลตอบแทนกับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ส่วนรายได้จากการขายไฟฟ้าก็จะต้องแบ่งเข้ากองทุนหมู่บ้าน ตามหลักเกณฑ์ของโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนด้วย เป็นต้น

อย่างไรก็ตามเมื่อได้รายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาด้านราคาทั้งหมดแล้ว คณะอนุกรรมการฯจะนำเสนอรายชื่อให้ทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) พิจารณาในวันที่ 22 ก.ย. 2564 และประกาศรายชื่อได้ในวันที่ 23 ก.ย. 2564 ต่อไป

Advertisment

- Advertisment -.