ไทยออยล์ ลงทุนพันล้านบาท ผลิตน้ำมันยูโร5 คาดเสร็จในปี2566

- Advertisment-

ไทยออยล์ เริ่มปรับกระบวนการผลิตน้ำมันเป็น มาตรฐานยูโร5 วงเงินลงทุนประมาณ 1พันล้านบาท คาดแล้วเสร็จในปี 2566 ก่อนภาครัฐบังคับใช้ทั่วประเทศในปี 2567 พร้อมผลิตน้ำมันไบโอดีเซลB10 แทนไบโอดีเซลB7ตามนโยบายรัฐที่บังคับให้เป็นเกรดมาตรฐานตั้งแต่ ม.ค. 2563 โดยกระทบยอดน้ำมันดีเซลพื้นฐานที่จะใช้น้อยลง 3% และทางบริษัทจะแก้ปัญหาด้วยการส่งออกไปตลาดอินโดไชน่าทดแทน

นายบัณฑิต ธรรมประจำจิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-ด้านการกลั่นและปิโตรเคมี บริษัท ไทยออยล์ จำกัด(มหาชน) (คนนั่งกลาง)เปิดเผยว่าหลังจากที่รัฐมีนโยบายกำหนดให้ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงมาตรฐานยุโรป 5 (Euro 5) ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2567 เป็นต้นไปนั้น ทางไทยออยล์ ได้เริ่มกระบวนการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน Euro 5 ดังกล่าว โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบ ซึ่งในการดำเนินการคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปี 2566 ใช้เงินลงทุนประมาณ 1,000 ล้านบาท

ด้านนายฉัตรฐาพงศ์ วังธนากร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-ด้านการพาณิชย์องค์กร บริษัท ไทยออยล์ จำกัด(มหาชน) (คนซ้ายสุด)กล่าวเพิ่มเติมว่า กลุ่มโรงกลั่นยังอยู่ระหว่างการหารือกับกรมธุรกิจพลังงานเกี่ยวกับการให้แรงจูงใจเพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลิตน้ำมันมาตรฐาน Euro 5 ก่อนกำหนดปี 2567  ซึ่งในอดีตภาครัฐใช้วิธีให้เงินชดเชยกับโรงกลั่นเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตสำหรับปรับปรุงกระบวนการผลิตน้ำมันตามมาตรฐาน Euro 4 แต่สำหรับ การปรับเป็นมาตรฐาน Euro 5 นั้น รัฐยังไม่มีนโยบายออกมาว่าจะใช้มาตรการแบบใดในการส่งเสริมกลุ่มโรงกลั่น

- Advertisment -

ส่วนนโยบายที่รัฐกำหนดให้น้ำมันไบโอดีเซล B10(น้ำมันดีเซลที่ผสมน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ 10%ในทุกลิตร) เป็นเกรดมาตรฐานตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 นั้น ไทยออยล์ได้เตรียมความพร้อมแล้ว  โดยจะมีการสต๊อกน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์100%(B100)มากขึ้น เพื่อนำมาผสมเป็นน้ำมันB10จำหน่ายต่อไป ทั้งนี้การปรับเปลี่ยนจากมาตรฐานไบโอดีเซลB7(น้ำมันดีเซลที่ผสมน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ 7%ในทุกลิตร)ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ไปเป็น B10 จะส่งผลให้เกิดการใช้น้ำมันดีเซลลดลง 3% ซึ่งส่วนนี้อาจจะต้องส่งออกไปต่างประเทศแถบอินโดไชน่าแทน

ส่วนนโยบายด้านการลดชนิดน้ำมันที่จำหน่ายในปั๊มลง บริษัทคาดว่าจะเป็นการปรับลดน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 และจะส่งผลให้ยอดใช้ไปสูงขึ้นในน้ำมันแก๊สโซฮอล์95 และน้ำมันแก๊สโซฮอล์E20 แทน ซึ่งไทยออยล์จะติดตามนโยบายอย่างใกล้ชิด โดยหากความต้องการใช้น้ำมันชนิดใดเพิ่มขึ้น ไทยออยล์พร้อมผลิตออกมาเพื่อรองรับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป

Advertisment

- Advertisment -.