ได้ข้อสรุปแนวทางแข่งขันและโครงสร้างราคาก๊าซใหม่แล้ว รอเสนอ กบง.เห็นชอบภายใน ก.พ.นี้

- Advertisment-

คณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการ ก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2  ได้ข้อสรุปแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันและโครงสร้างราคาก๊าซใหม่แล้ว รอเสนอคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) พิจารณาในการประชุมภายในเดือน  ก.พ.2564 นี้ ด้าน ราช กรุ๊ป เตรียมความพร้อมนำเข้า LNG ปริมาณ 1.4 ล้านตันต่อปี ป้อนโรงไฟฟ้าหินกอง จ.ราชบุรี

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน ( Energy News Center-ENC ) รายงานว่า  คณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการ ก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2   ที่มีนายณอคุณ สิทธิพงศ์ อดีตปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน ซึ่งแต่งตั้งขึ้นตามมติของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ได้มีการประชุมนัดสุดท้าย ช่วงปลายเดือนมกราคม2564 ที่ผ่านมา โดยมีข้อสรุปในแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ และโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติ แล้ว และจะนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของ กบง. ที่มีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  ในการประชุมภายในเดือน กุมภาพันธ์ นี้ จากนั้นจะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อให้ความเห็นชอบ และจะมีผลให้  กฟผ.รวมทั้ง ผู้จัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติหรือ Shipper ที่เป็นเอกชนรายใหม่ สามารถที่จะเริ่มนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG ) ได้ตามแผนที่ทาง คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือ กกพ.เห็นชอบ ต่อไป

ทั้งนี้ในโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติใหม่เบื้องต้น จะกำหนดเป็น 2 pool คือ  pool ที่หนึ่ง จะเป็นส่วนของดีมานด์เดิม ที่มีการทำสัญญาระยะยาว กับ ปตท.แล้ว  ทั้ง ในส่วนที่มาจากแหล่งก๊าซในอ่าวไทย  พื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย , ก๊าซจากเมียนมา  และ LNG นำเข้าสัญญาระยะยาว และ แบบSpot ที่ กพช.ให้ความเห็นชอบ  ส่วน Pool ที่สอง จะเป็น ดีมานด์ใหม่ ที่จะมาจากการนำเข้า จาก Shipper ที่ได้ใบอนุญาตจาก กกพ.

- Advertisment -

ด้าน นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวถึง การจัดหาก๊าซธรรมชาติเพื่อป้อนโรงไฟฟ้าหินกอง จ.ราชบุรี  ขนาด 1,400 เมกะวัตต์  ที่จะเริ่มก่อสร้างเฟสแรกขนาด 700  เมกะวัตต์ กลางปี 2564 นี้ เพื่อให้ทันต่อกำหนดการผลิตไฟฟ้าเข้าระบบ(COD) ในวันที่ 1 มี.ค. 2567 และเฟส 2 อีก 700 เมกะวัตต์ COD วันที่ 1 ม.ค. 2568  ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างหารือกับบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ร่วมทุน 49% ในการเตรียมคัดเลือกผู้จัดหาและนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว(LNG)  โดยมีบริษัทที่เสนอขาย  LNG หลายราย ดังนั้นจึงต้องเลือกรายที่ให้ข้อเสนอที่ดีที่สุด  ซึ่งโรงไฟฟ้าหินกองจะใช้LNG นำเข้าประมาณ 1.4 ล้านตันต่อปี ตามที่เสนอขออนุมัติจาก กกพ.

อย่างไรก็ตาม การนำเข้า LNG ยังต้องรอความชัดเจนจากกระทรวงพลังงาน  ที่กำลังพิจารณารูปแบบการส่งเสริมการแข่งขันราคา LNG นำเข้าอย่างเหมาะสม ซึ่งหากนโยบายมีความชัดเจนแล้วจะช่วยให้บริษัทฯ กำหนดเงื่อนไขการนำเข้าก๊าซฯได้ถูกต้อง ว่าควรจัดซื้อแบบสัญญาระยะยาว หรือซื้อแบบตลาดจร เพื่อให้ได้ราคาก๊าซฯที่ทำให้ค่าไฟถูกลง ประชาชนไม่ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าแพงเกินไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังพิจารณาการนำเข้าก๊าซฯ โดยคำนึงถึงทั้งการนำมาใช้ในประเทศ และการนำเข้าเพื่อส่งต่อจำหน่ายในต่างประเทศด้วย ซึ่งจะเป็นโอกาสการลงทุนของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งต้องรอดูนโยบายรัฐว่าจะให้นำเข้าเพื่อส่งออกได้หรือไม่ แต่เบื้องต้นบริษัทฯจะนำเข้าเพื่อใช้กับโรงไฟฟ้าหินกองก่อนเป็นอันดับแรก

Advertisment

- Advertisment -.