ใกล้อวสานน้ำมันE85 รัฐชงยกเลิกการอุดหนุนราคาในปี2564

cof
- Advertisment-

ใกล้ถึงอวสานน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ที่รัฐส่งเสริมมาตั้งแต่ปี2551  โดยสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน(องค์การมหาชน) หรือ สบพน. เตรียมเสนอแผนลดการชดเชยน้ำมันจากเชื้อเพลิงชีวภาพ  ซึ่งจะทำให้น้ำมันE85มีราคาแพงขึ้นอีกกว่า 7 บาทต่อลิตร ในปี2564  โดยจะส่งเสริมน้ำมัน แก๊สโซฮอล์E20 เป็นน้ำมันหลักในกลุ่มเบนซิน และน้ำมันไบโอดีเซลB10 เป็นน้ำมันหลักในกลุ่มดีเซล  ในขณะที่การประชุม กบง.วันที่ 4ธ.ค.นี้ จะมีวาระการส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลB10 โดยลดส่วนต่างราคาของB20 ให้ถูกกว่า แค่ 50สตางค์ต่อลิตร

แหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) หรือ สบพน. ได้จัดทำแผนลดการชดเชยราคาน้ำมันจากเชื้อเพลิงชีวภาพส่วนใหญ่เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยยังเหลือเพียงการปรับข้อมูลให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก(AEDP) ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ที่ปรับปรุงใหม่เท่านั้น  จากนั้นจะมีการนำเสนอคณะกรรมการ(บอร์ด)บริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ทั้งนี้ ในเบื้องต้น มีความชัดเจนแล้วในส่วนของการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพจากเอทานอล หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์นั้น จะผลักดันให้น้ำมันแก๊สโซฮอล์E20 เป็นน้ำมันเบนซินหลัก โดยจะยกเลิกการส่งเสริมน้ำมันแก๊สโซฮอล์E85  ที่ปัจจุบันใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอุดหนุนราคาอยู่ 7.38บาทต่อลิตร  ส่วนน้ำมันแก๊สโซฮอล์E10นั้นอยู่ระหว่างการตัดสินใจว่าจะยกเลิก
แก๊สโซฮอล์ 95 หรือยกเลิก แก๊สโซฮอล์ 91

- Advertisment -

แหล่งข่าวกล่าวว่า ผลจากการยกเลิกการชดเชยราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ในปี2564 นั้นจะทำให้ ราคาปรับเพิ่มขึ้นอีก 7.38บาทต่อลิตร  จากราคาขายปลีก ณ วันที่ 3 ธ.ค.2562 อยู่ที่ 19.79บาทต่อลิตร  ซึ่งประชาชนคงจะหันไปเติมน้ำมันE20ที่รัฐส่งเสริมให้เป็นน้ำมันพื้นฐานหลักแทน  ทำให้ในที่สุดผู้ค้าน้ำมันคงจะยกเลิกการจำหน่ายน้ำมัน E85  โดยคาดว่า E85 จะเริ่มหายจากตลาดไปภายในปี 2564   หลังจากที่รัฐบาลมีนโยบายการส่งเสริมน้ำมัน E85 มาตั้งแต่ปี2551

แหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงาน ยังกล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.)  ในวันที่​4​ ธ.ค.2562​ นี้ด้วยว่า ที่ประชุมจะมีการพิจารณาแนวทางส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล B10 ( น้ำมันดีเซลที่ผสมน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์​10%ในทุกลิตร)  ให้ได้ตามเป้าหมายที่กระทรวงพลังงานตั้งไว้ อยู่ที่ 57 ล้านลิตรต่อวันในช่วงไตรมาส 2 ปี2563  โดยทางสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) กรมธุรกิจพลังงาน(ธพ.) และสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน(องค์การมหาชน) หรือ สบพน. เตรียมนำเสนอมาตรการขยับส่วนต่างราคาไบโอดีเซล ทั้งน้ำมันปาล์มบริสุทธิ 100% (B100) ดีเซล B10 และดีเซล​ B20( น้ำมันดีเซลที่ผสมน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์​20%ในทุกลิตร) เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการใช้ดีเซล B10 มากขึ้น จากปัจจุบันมียอดการใช้ดีเซล B10 อยู่ที่ประมาณ 1 แสนลิตรต่อวัน

โดยการขยับส่วนต่างราคาน้ำมันในกลุ่มดีเซลนั้น กระทรวงพลังงานจะเร่งดำเนินการให้เกิดความชัดเจนก่อนที่กรมธุรกิจพลังงาน เตรียมประกาศกำหนดลักษณะและคุณภาพไบโอดีเซล(B100) ตามมาตรฐาน (JAMA) ปรับมาตรฐานไขมัน (WAX) ในส่วนของโมโนกลีเซอไรด์ปรับลดจากไม่เกิน 0.7% เป็นไม่เกิน 0.4% เพื่อให้ทุกคลังผลิตน้ำมันดีเซล B10 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2563 และตั้งแต่วันที่ 1มี.ค.2563 เป็นต้นไปทุกสถานีบริการน้ำมัน(ปั๊ม)ทั่วประเทศจะต้องจำหน่ายดีเซล B10

Advertisment

- Advertisment -.