โออาร์ คว้ารางวัล Techsauce Awards 2022

- Advertisment-

โออาร์ คว้ารางวัล Techsauce Awards 2022 รางวัลด้านเทคโนโลยีชั้นนำแห่งปี ในสาขา The Sauciest Company ซึ่งมอบให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการเทคโนโลยี ธุรกิจและนวัตกรรม ที่มีผลงานโดดเด่นนับตั้งแต่ปี 2020 – 2022 ในเวที Techsauce Awards Night ที่จัดขึ้นภายใต้งาน Techsauce Global Summit 2022

รางวัล Techsauce Awards 2022 ที่โออาร์ได้รับจาก บริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด หรือ Techsauce มีนายวศิน สุนทราจารย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กรและความยั่งยืน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ศูนย์การค้า ICONSIAM

โดยในสาขา The Sauciest Company ที่ทางคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากทุกภาคส่วนใน Tech Ecosystem ตัดสินให้โออาร์ได้รับนั้นเนื่องจากเห็นว่า โออาร์เป็นองค์กรต้นแบบที่มีความโดดเด่นในด้านวิสัยทัศน์ที่มองไปข้างหน้าและไม่หยุดนิ่งที่จะแสวงหาโอกาสใหม่ๆ เพื่อสร้าง New S-Curve ให้กับธุรกิจ มีวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ และการส่งเสริมธุรกิจของ Startup ให้มีโอกาสเติบโตไปพร้อมกัน

- Advertisment -

สำหรับ Techsauce Awards 2022 เป็นการมอบรางวัลด้านเทคโนโลยีชั้นนำแห่งปี จำนวนทั้งสิ้น 6 รางวัล ให้กับ Startup Investor บุคลากร และบริษัทต่าง ๆ ในวงการเทคโนโลยีที่มีผลงานโดดเด่นนับตั้งแต่ปี 2020 – 2022 เพื่อสนับสนุน Tech Ecosystem ในประเทศไทย

Advertisment

- Advertisment -.