โออาร์และบางจาก กัดฟันช่วยรัฐยอมค่าการตลาดดีเซลติดลบ 1.70 บาทต่อลิตร

- Advertisment-

อัพเดทราคาน้ำมัน ทั้งโออาร์และบางจากยอมให้ค่าการตลาดดีเซล วันที่ 8 มี.ค. 65 ติดลบถึง 1.70 บาทต่อลิตร เพื่อให้ความร่วมมือกับกระทรวงพลังงานในการตรึงราคาดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตร ในขณะที่กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงก็ต้องช่วยอุดหนุนราคาดีเซลเพิ่มขึ้นเป็น ลิตรละ 6.50 บาท

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน ( Energy News Center-ENC​ )​ รายงานถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ยังปรับตัวสูงขึ้นจากปัจจัยการสู้รบระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ยังคงมีความตึงเครียด แต่ผู้ค้าน้ำมัน 2 รายใหญ่ คือ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ ภายใต้แบรนด์ PTT Station​ และบางจาก ไม่สามารถที่จะปรับราคาขายปลีกน้ำมันให้สะท้อนต้นทุนที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นได้ โดยเฉพาะน้ำมันดีเซล ที่ภาครัฐคือกระทรวงพลังงาน ยังขอความร่วมมือให้ตรึงราคาเอาไว้ไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตรต่อไป ทำให้ ค่าการตลาดน้ำมันดีเซลของผู้ค้าทั้ง 2 ราย ณ วันที่ 8 มี.ค.65 นั้นติดลบมากที่สุดในรอบหลายปี คือ ติดลบประมาณ 1.70 บาทต่อลิตร ( อ้างอิงตามโครงสร้างราคา ของเว็บไซต์สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน หรือ สนพ.)​

ในขณะที่ ค่าการตลาดแก๊สโซฮอล์ ที่เดิมเคยสูงเกินกว่า 3 บาทต่อลิตร ก็อยู่ในระดับต่ำเช่นกัน โดย แก๊สโซฮอล์ 95 มีค่าการตลาดอยู่ที่ 0.16 บาทต่อลิตร และแก๊สโซฮอล์ 95 ค่าการตลาดอยู่ที่ 0.31 บาทต่อลิตร

- Advertisment -

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 65 ทั้งโออาร์และบางจาก ประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิดทั้งดีเซลและกลุ่มเบนซิน 60 สตางค์ต่อลิตร จาก 29.94 บาทต่อลิตรเป็น 30.54 บาทต่อลิตร โดยให้มีผลวันที่ 8 มี.ค. 65 แต่หลังการประกาศออกไปไม่นาน ก็มีการประกาศขอแก้ไขการปรับราคา โดยปรับขึ้นเฉพาะกลุ่มเบนซิน ส่วนดีเซลนั้นยังคงราคาไว้ที่เดิมคือ 29.94 บาทต่อลิตร

โดยเมื่อดูอัตรานำส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 8 มี.ค. 65 นั้น มีการเข้าไปชดเชยราคาดีเซลเพิ่มขึ้นจากเดิมอีก 70 สตางค์ต่อลิตร คือจาก 5.80 บาทต่อลิตร เป็น 6.50 บาทต่อลิตร ในขณะที่แก๊สโซฮอล์ 95 และ91 ยังคงจ่ายเข้ากองทุนน้ำมันในอัตราเดิมคือ 1.02 บาทต่อลิตร

ผลจากการที่รัฐยังพยายามตรึงราคาดีเซลเอาไว้ไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตร แต่กลุ่มเบนซินและแก๊ส​โซฮอล์​ ให้ผู้ค้าปรับขึ้นราคาได้ตามต้นทุน ปรากฏว่า ราคาขายปลีกของแก๊สโซฮอล์95 กับดีเซลB7 นั้นต่างกันมากถึง 8.41 บาทต่อลิตรแล้ว โดยแก๊สโซฮอล์95 มีราคาขยับขึ้นไปอยู่ที่ 38.35 บาทต่อลิตร ส่วนดีเซลB7ยังคงราคาอยู่ที่ 29.94 บาทต่อลิตร

อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบดูราคาขายปลีกที่หน้าปั๊มของPTT Station และบางจาก กับผู้ค้าแบรนด์ อื่นๆ พบว่า ยังมีราคาขายดีเซลB7 และแก๊ส​โซฮอล์​ที่ถูกกว่า โดย เชลล์ มีราคาขายแก๊สโซฮอล์95 อยู่ที่ ลิตรละ 41.45 บาทต่อลิตร หรือแพงกว่า 3.10 บาทต่อลิตร และดีเซลB7 จำหน่ายอยู่ที่ 33.74 บาทต่อลิตร หรือแพงกว่า 3.80 บาทต่อลิตร

คาลเท็กซ์​ จำหน่าย แก๊สโซฮอล์95 ลิตรละ 39.95 บาทต่อลิตร ดีเซลB7 ลิตรละ 32.34 บาทต่อลิตร ส่วนPT จำหน่ายแก๊สโซฮอล์ 95 ที่ 38.85 บาทต่อลิตร และดีเซลB7 อยู่ที่ 30.74 บาทต่อลิตร

Advertisment

- Advertisment -.