โออาร์ประกาศปั๊มพีทีที สเตชั่น กว่า 1,600 แห่งทั่วประเทศ ร่วมโครงการน้ำมันเต็มลิตร

- Advertisment-

โออาร์ ร่วม “โครงการสถานีบริการน้ำมันเต็มลิตร” สร้างความเชื่อมั่นลูกค้าจะได้รับบริการน้ำมันเต็มลิตรที่ พีทีที สเตชั่น กว่า 1,600 แห่งทั่วประเทศ พร้อมทั้งคุ้มครองผู้บริโภคให้ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบด้านปริมาณและราคา และทำให้การซื้อขายน้ำมันเกิดความเป็นธรรมมากขึ้น

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน นายสุชาติ ระมาศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดขายปลีก บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ และผู้บริหารจากบริษัทผู้ค้าน้ำมัน ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือโครงการ”สถานีบริการน้ำมันเต็มลิตร” ณ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นในการคุ้มครองให้ผู้บริโภคได้รับน้ำมันเต็มลิตรอย่างทั่วถึงครอบคลุมสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ

นายสุชาติ ระมาศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดขายปลีก โออาร์

นายสุชาติ ระมาศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดขายปลีก โออาร์ กล่าวว่า โออาร์ ในฐานะผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 (คลังน้ำมัน) และผู้ค้าน้ำมันมาตรา 11 (สถานีบริการน้ำมัน) พร้อมสนับสนุนนโยบายภาครัฐ โดยนำสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น เข้าร่วม “โครงการสถานีบริการน้ำมันเต็มลิตร” ที่จัดขึ้นโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่เริ่มโครงการฯ ในปี 2546 เป็นระยะเวลาต่อเนื่องถึง 16 ปี ปัจจุบันมีสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ทั่วประเทศ จำนวนกว่า 1,600 แห่ง เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งจะช่วยกำกับดูแลมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการน้ำมันให้ถูกต้อง ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความมั่นใจและคุ้มครองผู้บริโภคให้ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบในด้านปริมาณและราคา เกิดความเป็นธรรมในการซื้อขายน้ำมันเชื้อเพลิง

- Advertisment -

สำหรับการลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือโครงการฯ ในครั้งนี้ นับเป็นการขยายผลที่ให้บริษัทผู้ค้าน้ำมันเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงของสถานีบริการน้ำมันด้วยตนเอง ขณะที่ลูกค้าสามารถทราบตำแหน่งของสถานีบริการน้ำมันที่ได้รับป้ายน้ำมันเต็มลิตร ด้วยการใช้แอปพลิเคชัน “น้ำมันเต็มลิตร” ที่กรมการค้าภายในจัดทำขึ้น หรือสังเกตป้ายสัญลักษณ์น้ำมันเต็มลิตรในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ทั่วประเทศ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าจะได้รับน้ำมันเต็มลิตรอย่างแน่นอน

Advertisment

- Advertisment -.