- Advertisment-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชลบุรี – โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชาและบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย มอบนวัตกรรมชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (Powered Air Purifying Respirators หรือ PAPR) จำนวน 2 ชุด และ ชุดอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ (Personal Protective Equipment หรือ PPE) จำนวน 200 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

ในโอกาสนี้ จิรธนา สมบัติบริบูรณ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการกลั่น พร้อมด้วย ทิพสุคนธ์ ดวงทิพย์ (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้จัดการประชาสัมพันธ์และบริหารสำนักงาน โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา เป็นตัวแทนส่งมอบชุดดังกล่าวให้แก่ นายแพทย์สมยศ โล่ห์จินดาพงศ์ (ที่ 2 จากขวา) รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วย คุณปิยภรณ์ ศรีประยูร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ในพิธีมอบ ณ ตึกศรีสังวาลย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ส่งผลให้มีประชาชนในพื้นที่ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก และแนวโน้มของจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น ทางโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ได้ทราบถึงความจำเป็นของความต้องการใช้ชุด PAPR และ PPE จึงได้นำมามอบให้กับทางโรงพยาบาลในครั้งนี้  และที่ผ่านมา ได้มีการประสานร่วมมือกันในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

- Advertisment -

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย เป็นบริษัทในเครือ เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น หนึ่งในบริษัทพลังงานชั้นนำระดับโลก ซึ่งดำเนินธุรกิจการกลั่นและจัดจำหน่ายน้ำมันที่มีคุณภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์แบบครบวงจร ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ก้าวไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนความเจริญสู่ชุมชน ในด้านต่างๆ ทั้งการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย 

Advertisment

- Advertisment -.