- Advertisment-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ชลบุรี – โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชาและบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ หรือ PPE (Personal Protective Equipment) จำนวน 100 ชุด พร้อมทั้งของใช้จำเป็น ประกอบด้วย ข้าวสารจำนวน 100 ถุง และน้ำดื่มจำนวน 100 แพ็ค ให้แก่เทศบาลนครแหลมฉบัง เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 รวมถึงสำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ต้องกักตัวอยู่บ้าน ภายในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

ในโอกาสนี้ สุพิชา ธีระชัยชยุติ (ที่ 2 จากขวา)  ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค พร้อมด้วย ทิพสุคนธ์ ดวงทิพย์ (ที่ 1 จาก ขวา) ผู้จัดการประชาสัมพันธ์และบริหารสำนักงาน โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา เป็นตัวแทนส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้แก่ จินดา ถนอมรอด (ที่ 3 จากซ้าย) นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง พร้อมด้วยคณะ ณ ห้องประชุมเมืองทอง เทศบาลนครแหลมฉบัง

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ส่งผลให้มีประชาชนในพื้นที่ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก และแนวโน้มของจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น ทำให้เกินขีดความสามารถของโรงพยาบาลในการดูแลรักษาผู้ป่วยเคสสีเขียวที่รักษาอาการติดเชื้อจนหายแล้ว แต่ยังคงมีความจำเป็นต้องกักตัวเองอีก 14 วันในโรงพยาบาล ทางเทศบาลนครแหลมฉบังได้รับผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว มารักษาต่อที่ศูนย์พักคอย เพื่อแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลในจังหวัดชลบุรี รวมถึงกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ต้องกักตัวอยู่บ้าน ซึ่งทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นความต้องการในส่วนนี้ จึงได้มอบความช่วยเหลือร่วมกับเทศบาลนครแหลมฉบัง ซึ่งเป็นชุมชนในพื้นที่ที่เราได้ดำเนินธุรกิจอยู่

- Advertisment -

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย เป็นบริษัทในเครือ เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น หนึ่งในบริษัทพลังงานชั้นนำระดับโลก  ได้ดำเนินธุรกิจการกลั่นและจัดจำหน่ายน้ำมันที่มีคุณภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์แบบครบวงจร ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ก้าวไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนความเจริญสู่ชุมชน ในด้านต่างๆ ทั้งการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย  

Advertisment

- Advertisment -.