โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชาร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพาในโครงการ Friends of Bangsaen Aquarium

- Advertisment-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คุณทิพสุคนธ์  ดวงทิพย์  ผู้จัดการประชาสัมพันธ์และบริหารสำนักงาน โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา มอบเงิน 100,000 บาท ให้แก่ รศ.ดร. วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อสนับสนุนโครงการ “ร่วมมือกัน สร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ทางทะเลประจำปี 2564 Friends of Bangsaen Aquarium” พิธีมอบจัดผ่านทางแอปพลิเคชัน Zoom

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางทะเล รวมถึงการดูแลรักษาพันธุ์ปลาที่อาศัยอยู่ในเขตแนวปะการัง ในสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็มของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชน และผู้ที่สนใจทั่วไป ซึ่งทางโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา ได้ร่วมสนับสนุนมากว่า 11 ปีแล้ว 

- Advertisment -
Advertisment