โผโยกย้ายพลังงานลงตัว “นันธิกา”ไป พพ.”สมบูรณ์” กลับกรมธุรกิจพลังงาน

- Advertisment-

โผโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพลังงานลงตัว คาดโยกสลับ 3 ตำแหน่งเสนอ คณะรัฐมนตรี (ครม.) สัปดาห์หน้า โดย นันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน โยกไปเป็นอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ส่วน อธิบดี พพ. ” ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ” ขยับขึ้นเป็นรองปลัดกระทรวง แทน สมบูรณ์ หน่อแก้ว ที่โยกจากรองปลัดกระทรวง ไปเป็นอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน ( Energy News Center-ENC ) รายงานว่า โผโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพลังงาน ทั้งอธิบดีและรองปลัดกระทรวง ทางนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน ได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยและนำเสนอให้นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายก​รัฐมนตรี​และรัฐมนตรีว่าการ​กระทรวง​พลังงาน​เรียบร้อยแล้ว เพื่อส่งให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งภายใน 1-2 สัปดาห์นี้

นันธิกา ทังสุพานิช

โดย 3 ตำแหน่งที่คาดว่าจะมีการปรับเปลี่ยนประกอบด้วย
1.นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ จากอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ขยับขึ้นเป็นรองปลัดกระทรวงพลังงาน
2.นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช จาก อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน โยกไปเป็นอธิบดี พพ. และ 3. นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน ย้ายไปเป็นอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

- Advertisment -
สมบูรณ์ หน่อแก้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับนางสาวนันธิกา ทังสุพานิช ที่ผ่านมาเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน รองปลัดกระทรวงพลังงานก่อนจะถูกโยกมาดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานในปัจจุบัน ซึ่งการขยับไปเป็นอธิบดี พพ. ที่เป็นกรมใหญ่ของกระทรวงพลังงานก็จะต้องเข้ามาบริหารงานสำคัญทั้งการจัดทำแผนพัฒนาพลังงานทดแทน หรือแผนAEDPให้สอดคล้องกับกรอบแผนพลังงานแห่งชาติที่มุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และส่งเสริมพลังงานทดแทนให้มากขึ้นซึ่งถือเป็นงานที่ท้าทายเพราะที่ผ่านมายังไม่เคยบริหารงานในกรม พพ.มาก่อน ในขณะที่มีเรื่องที่เป็นเผือกร้อน คือการจัดทำหลักเกณฑ์และอัตราส่งเสริมค่าไฟฟ้าในระบบFeed in Tariff หรือFiT ของโรงไฟฟ้าจากขยะชุมชน ที่กระทรวงพลังงานมีนโยบายรับซื้อ 400 เมกะวัตต์อีกด้วย

สำหรับ นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว นั้น การย้ายมาเป็นอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ก็เหมือนกลับมาบ้านเดิมตัวเอง เพราะเติบโตในตำแหน่งหน้าที่จนเป็น รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ก่อนจะก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงพลังงานในปัจจุบัน ซึ่งน่าจะทำให้การบริหารจัดการงานภายในกรมทำได้ดีขึ้น

ประเสริฐ ​สินสุข​ประเสริฐ​

ขณะที่นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ แต่เดิมเติบโตมาจากกรม พพ. ก่อนจะก้าวขึ้นไปเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน และรองปลัดกระทรวงพลังงาน ตามลำดับ ขณะที่ปัจจุบันเป็นอธิบดี พพ. หากมีการขยับกลับไปเป็นรองปลัดกระทรวงพลังงาน ก็ขึ้นอยู่กับว่าปลัดกระทรวงจะมอบหมายงานสำคัญอะไรให้รับผิดชอบ

ทั้งนี้แหล่งข่าวกระทรวงพลังงานระบุว่า ที่ผ่านมา นายประเสริฐ เป็นผู้ที่มีความสามารถสูงทั้งงานด้านต่างประเทศ รวมถึงสายงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน ส่วนงานด้านพลังงานทดแทนยังต้องเรียนรู้เพิ่ม ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้รับการสนับสนุนจากนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน ให้ก้าวขึ้นจากรองปลัดกระทรวงพลังงานมาเป็นอธิบดี พพ.ในปัจจุบัน และยังบริหารงานด้าน พพ. ได้อย่างดี แต่ทิศทางการบริหารงานของ พพ.ในอนาคตจะต้องสนองนโยบายด้านพลังงานทดแทนมากขึ้นตามแผนพลังงานแห่งชาติฉบับใหม่ ดังนั้นกระทรวงพลังงานอาจจะพิจารณาความเหมาะสมของตำแหน่งที่มุ่งผลลัพธ์เป้าหมายของแผนพลังงานแห่งชาติมากขึ้นก็เป็นได้ ดังนั้นหากต้องปรับเปลี่ยนไปเป็นรองปลัดกระทรวงพลังงาน เท่ากับกลับไปดำรงตำแหน่งเดิมที่เคยผ่านมาแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติม​ว่า กระทรวงพลังงานจะมีข้าราชการระดับสูงที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 ก.ย. 2564 จำนวน 3 คน ได้แก่ 1.นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน 2.นายภูมี ศรีสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน และ3. น.ส.ลักขณา สุมาบัติ รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

ประพนธ์ ​วงษ์​ท่าเรือ​

โดยนายประพนธ์ นั้นไปสมัครรับคัดเลือกตำแหน่งกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่มีผู้สมัครมากถึง 31 คน และจะสรรหาให้เหลือเพียงแค่ 3 คน

Advertisment

- Advertisment -.