โซลาร์รูฟท็อปค่าไฟใหม่ 2.20 บาทต่อหน่วยมีผลแล้ว ให้ผลตอบแทนสูงขึ้น สมัครเข้าร่วมโครงการได้เลย

Exif_JPEG_420
- Advertisment-

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เผยการปรับราคารับซื้อไฟฟ้าจากโครงการโซลาร์ภาคประชาชน จาก 1.68 บาทต่อหน่วยเป็น 2.20 บาทต่อหน่วยมีผลแล้วตั้งแต่ 1 ม.ค. 2564 ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อรับผลตอบแทนการลงทุนที่เพิ่มขึ้นได้ทันที ในขณะที่ โครงการนำร่องรับซื้อไฟฟ้าที่ผลิตจากโซลาร์เซลล์ 50 เมกะวัตต์ใน กลุ่มโรงพยาบาล โรงเรียน ภาคเกษตร ขณะนี้อยู่ระหว่างหารือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ การไฟฟ้านครหลวง เพื่อเตรียมออกประกาศระเบียบการรับซื้อไฟฟ้า โดยจะดำเนินการเสร็จภายในไตรมาสแรกปี  2564 

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) และในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยความคืบหน้าโครงการโซลาร์ภาคประชาชนว่า นับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ได้ปรับราคารับซื้อไฟฟ้า จาก 1.68 บาทต่อหน่วย เป็น 2.20 บาทต่อหน่วยระยะเวลา 10 ปีแล้ว โดยมีผลกับ ทั้งกลุ่มครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการไปแล้ว และผู้สมัครเข้าร่วมโครงการใหม่ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2563 โดยโครงการดังกล่าวจะมีปริมาณรับซื้อเบื้องต้น 50 เมกะวัตต์

ทั้งนี้โครงการโซลาร์ภาคประชาชนที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2562และ 2563 ในอัตราค่าไฟฟ้าที่รับซื้อเดิม ที่ 1.68 บาทต่อหน่วยนั้น ไม่ค่อยได้รับความสนใจจากประชาชน โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการประมาณ 400 ราย รวมกำลังการผลิตเพียง 3-4 เมกะวัตต์ เท่านั้น แต่เชื่อว่าการปรับราคารับซื้อเพิ่มเป็น 2.20 บาทต่อหน่วยจะทำให้มีผู้สนใจมากขึ้น โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ของ PEA และ กฟน.

- Advertisment -

ในส่วนการรับซื้อไฟฟ้าโครงการโซลาร์เซลล์นำร่องปริมาณรับซื้อ 50  เมกะวัตต์ ที่กำหนดราคารับซื้อไฟฟ้าส่วนเกิน ในอัตรา 1.00 บาทต่อหน่วย แบ่งเป็นกลุ่มโรงเรียน สถานศึกษา 20 เมกะวัตต์ กลุ่มโรงพยาบาล 20 เมกะวัตต์ และการสูบน้ำเพื่อการเกษตร 10 เมกะวัตต์ ตามมติ กพช. เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2563 นั้น ทาง กกพ.อยู่ระหว่างหารือกับการไฟฟ้านครหลวง และPEA เพื่อออกระเบียบรับซื้อไฟฟ้าดังกล่าว เนื่องจากที่ผ่านมายังไม่เคยมีการรับซื้อไฟฟ้าโซลาร์เซลล์จากกลุ่มดังกล่าวมาก่อน ซึ่งมั่นใจว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นภายในไตรมาสแรกของปี 2564 แน่นอน จากนั้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA และ กฟน.จะดำเนินการเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการเป็นขั้นตอนต่อไป

 

Advertisment

- Advertisment -.