โฆษกพลังงานแจงข้อมูล​ ปรับลดส่วนผสมไบโอดีเซลลงทุกร้อยละ 1 ราคา ณ โรงกลั่นลดลงประมาณ 25 สตางค์ต่อลิตร

- Advertisment-

โฆษกกระทรวงพลังงาน ชี้แจงข้อมูล​ กรณีหากมีการปรับลดสัดส่วนผสมไบโอดีเซลลงทุกร้อยละ 1 จะส่งผลให้ราคา ณ โรงกลั่นลดลงประมาณ 25 สตางค์ต่อลิตร พร้อมยืนยันกระทรวงพลังงานติดตามสถานการณ์ราคาพลังงานอย่างใกล้ชิด และจะดำเนินนโยบายที่ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

โดยเมื่อวันที่ 9 พ.ค.2565 นายสมภพ พัฒนอริยางกูล โฆษกกระทรวงพลังงาน ได้มีหนังสือชี้แจงถึง บรรณาธิการศูนย์ข่าวพลังงาน ( Energy News Center )​ กรณีการนำเสนอข่าวเผยแพร่ เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2565 ที่ผ่านมาในหัวข้อข่าวว่า “พลังงานเล็งเสนอ กนป.ลดเกรดดีเซลเหลือB3 หลังอินโดห้ามส่งออกปาล์มหวังช่วยลดราคาหน้าปั๊ม 4 บาทต่อลิตร” ว่า ข้อมูลที่นำเสนอเรื่องของการลดสัดส่วนการผสมB100 ในดีเซลลง 1% จะทำให้ราคาดีเซลลดลงได้ 2-3 บาทต่อลิตร ดังนั้นถ้าลดสัดส่วนจากB5เหลือ B3 จะทำให้ราคาดีเซลลดลงได้ 4-6 บาทต่อลิตร นั้นมีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง​และทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิด

ซึ่งในข้อเท็จจริงที่ทาง โฆษกกระทรวงพลังงาน ชี้แจงระบุว่า ” หากมีการปรับลดสัดส่วนผสมของไบโอดีเซลลงทุกร้อยละ 1 จะทำให้ราคาน้ำมันดีเซลลดลงประมาณ 0.25 บาทต่อลิตรเท่านั้น ” พร้อมยืนยันว่า กระทรวงพลังงานติดตามสถานการณ์ราคาพลังงานอย่างใกล้ชิด และจะดำเนินนโยบายที่ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

- Advertisment -

โดยทางบรรณาธิการศูนย์ข่าวพลังงาน ได้รับทราบข้อมูลที่ทาง โฆษกกระทรวงพลังงานชี้แจง พร้อมขออภัยในความคลาดเคลื่อน และได้มีการแก้ไขข้อมูลในเนื้อข่าวดังกล่าวเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องแล้ว

Advertisment

- Advertisment -.