- Advertisment-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ภายในประเทศขณะนี้ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย ในนามผู้จัดงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2021 มีความห่วงใยและคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าทุกท่านจากเหตุการณ์ดังกล่าว จึงได้มีการปรึกษาหารือร่วมกับพันธมิตร ผู้สนับสนุนการจัดงานอย่างต่อเนื่อง หลังจากได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรในการเลื่อนการจัดงานจากกำหนดการเดิมวันที่ 14-16 ตุลาคม 2564 เป็นวันพุธที่ 14-วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 ณ สถานที่จัดงานใหม่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

ในการประกาศเลื่อนการจัดงานในครั้งนี้ ทางผู้จัดงานฯ ได้พิจารณาและคำนึงถึงความจำเป็นด้วยเหตุผลสำคัญสองประการ ได้แก่

1. การสร้างสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัยภายในกลุ่มบุคคลในอุตสาหกรรมเพื่อให้สะดวกต่อการพบปะและเจรจาธุรกิจ ซึ่งช่วงเวลาจัดงานในปี 2565 นั้นจะช่วยทำให้ผู้จัดงานฯ สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเข้าถึงกลุ่มผู้เข้าร่วมชมงานในระดับภูมิภาคตามที่คาดการณ์ไว้ได้อีกด้วย

- Advertisment -

2. ผู้จัดงานฯ มีความมั่นใจว่าในช่วงเวลาจัดงานปี 2565 จะมีจำนวนของผู้ได้รับวัคซีนในอัตราที่เพิ่มขึ้น และยังเพิ่มโอกาสในการเดินทางระหว่างประเทศเพื่อธุรกิจมากยิ่งขึ้นอีกด้วย อีกทั้งยังเป็นการขยายช่วงเวลาการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงานให้ประสบผลสำเร็จด้วย

ด้วยปัจจัยทั้งสองข้างต้น ผู้จัดงานฯ เชื่อมั่นว่าการเลื่อนการจัดงานในครั้งนี้จะส่งผลดีในการประเมินสถานการณ์ต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น และสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเสริมสร้างความพร้อมในทุกๆ ด้านของงานให้ดีขึ้นด้วย  

ขณะเดียวกัน ผู้จัดงานฯ ได้จัดทำแพลตฟอร์มดิจิตอล Virtual Exhibition and Conference ให้บริการทางออนไลน์ ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 14 – วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำเสนอสินค้าและบริการ อีกทั้งสร้างเครือข่ายทางธุรกิจได้จากทุกมุมโลก

สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานและดูแลการจัดงานฯ ได้ที่ asew-th@informa.com หรือ โทร. 02-036-0500 ต่อ235 และ 089-896-6190

สามารถติดตามข่าวสารและข้อมูลล่าสุดของการจัดงานได้ที่

• เว็บไซต์: www.asew-expo.com

• เฟสบุ๊ค: www.facebook.com/ASEweek.thailand

• ลิ้งค์อิน: www.linkedin.com/company/asean-sustainable-energy-week-asew


ASEAN Sustainable Energy Week (Renewable Energy Asia, Entech Pollutec Asia, Energy Efficiency Expo, Electric Vehicle Asia) Rescheduled to September 2022

ASEAN Sustainable Energy Week 2021 Rescheduled to Wednesday 14 – Friday 16 September 2022 at NEW VENUE: Queen Sirikit National Convention Center (QSNCC)

Following recent and ongoing developments in Thailand, the organiser of ASEAN Sustainable Energy Week is concerned and considers the safety of all trade show participants. By following consultations with partners and supporters and has taken the difficult decision to reschedule the 2021 trade show (scheduled for October 2021) to September 2022. In the meanwhile, we will continue to provide more solutions for the community through our digital platforms “Virtual Event during 14-16 October 2021”

Advertisment

- Advertisment -.