โคราชลอยฟ้า มาราธอน ครั้งที่ 11 ที่ กฟผ.ร่วมสนับสนุน ได้รับความสนใจจากนักวิ่งอย่างล้นหลามนับพันคน

- Advertisment-

การแข่งขันโคราชลอยฟ้า มาราธอน ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 10 – 11 ธันวาคม 2565 เป็นความร่วมมือกันระหว่าง จังหวัดนครราชสีมา การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา มีบรรดานักวิ่งทั้งชาวไทยและขาวต่างชาติให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันอย่างล้นหลามนับพันคน

โดยการแข่งขัน​แบ่ง​เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) ฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21.1 กิโลเมตร 2) มินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร และ 3) ฟันรัน ระยะทาง 5 กิโลเมตร ซึ่งจุดเข้าเส้นชัยอยู่บนอ่างพักน้ำตอนบนและทุ่งกังหันลมโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนาบ้านเขายายเที่ยงเหนือ ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

ผู้แข่งขันประเภทฮาล์ฟมาราธอนรุ่นทั่วไป ที่เข้าเส้นชัยเป็นอันดับแรก ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานฯ พร้อมเงินสด คนละ 12,000 บาท ส่วนผู้แข่งขันประเภทมินิมาราธอนรุ่นทั่วไป ที่เข้าเส้นชัยเป็นอันดับแรก ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานฯ พร้อมเงินสด คนละ 10,000 บาท ซึ่งผลการแข่งขันในประเภท ฮาล์ฟมาราธอน

- Advertisment -
มินิมาราธอน รุ่นทั่วไป ชาย
มินิมาราธอน รุ่นทั่วไป หญิง
  • ประเภทรุ่นทั่วไป (Overall) ชาย ผู้ชนะได้แก่ คุณณรงค์ชัย สุกทอง สถิติ 1 ชั่วโมง 24 นาที 02 วินาที
  • ประเภทรุ่นทั่วไป (Overall) หญิง ได้แก่ คุณนุชนาท เอ่งฉ้วน สถิติ 1 ชั่วโมง 40 นาที 44 วินาที
    ประเภท มินิมาราธอน
  • ประเภทรุ่นทั่วไป (Overall) ชาย ได้แก่ คุณอนุพงษ์ สุขวิเศษ สถิติ 39 นาที 21 วินาที
  • ประเภทรุ่นทั่วไป (Overall) หญิง ได้แก่ คุณศรัญญา บัวไพร สถิติ 45 นาที 21 วินาที

นายสุชีพ มีถม ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน กฟผ. กล่าวว่า กฟผ. ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการแข่งขันตั้งแต่ปี 2555 พบว่าการจัดการแข่งขัน ในแต่ละปีประสบความสำเร็จ ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจชุมชน การท่องเที่ยวชุมชน จนได้รับการยกระดับพื้นที่ด้านการท่องเที่ยวจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็น UNSEEN NEW SERIES 1 ใน 5 ของภาคอีสาน และยังได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยมด้านการท่องเที่ยว รางวัลกินรี ในปี 2564 โครงการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมอีกด้วย

Advertisment

- Advertisment -.