โกลว์ สรุปขายหุ้น เอสพีพี1ให้ บี.กริม เพาเวอร์ มูลค่า3.3พันล้านบาท

- Advertisment-

โกลว์ สรุป ขายหุ้นโรงไฟฟ้าเอสพีพี 1 ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมโคเจนเนอเรชั่น ตั้งอยู่ในนิคมฯ ดับบลิวเอชเอ ตะวันออก ระยอง มีกำลังการผลิตไฟฟ้า124 เมกะวัตต์ ให้ บี.กริม เพาเวอร์ มูลค่า 3.30 พันล้านบาท

ตามที่บริษัท โกลว์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประกวดราคาเพื่อซื้อ-ขายหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัท โกลว์ เอส พีพี 1 จำกัด นั้น ทาง บริษัท โกลว์ ได้แจ้งต่อสื่อมวลชนว่า การประกวดราคาดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว และบริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นกับ บริษัท บีกริม เพาเวอร์ เซอร์วิส (แหลมฉบัง) จำกัด ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อขายหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ในบริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จำกัด ให้กับ บริษัท บีกริม เพาเวอร์ เซอร์วิส (แหลมฉบัง) จำกัด มีมูลค่า 3.30 พันล้านบาท

โดยโรงไฟฟ้า โกลว์ เอสพีพี 1 เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมโคเจนเนอเรชั่น ตั้งอยู่ในนิคมฯ ดับบลิวเอชเอ ตะวันออก ระยอง มีกำลังการผลิตไฟฟ้า124 เมกะวัตต์  ไอน้ำ 90 ตัน/ชม.,น้ำปราศจากแร่ธาตุ  190 ลบ.ม./ชั่วโมง โรงไฟฟ้าแห่งนี้ ดำเนินการผลิตภายใต้สัญญาผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก(เอสพีพี) ตั้งแต่ปี 2541 และจะได้รับการต่ออายุสัญญาและก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่  โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ไปแล้วเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

- Advertisment -
Advertisment