แนะ​ ​​สนพ. ติดตามผลวิจัยผลิตแบตเตอรี่ชนิดโซเดียมไอออนจากแหล่งแร่เกลือหิน​ ที่มีปริมาณ​สำรองมหาศาลในไทย

- Advertisment-

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (ค.ต.ป.) ประจำกระทรวงพลังงาน แนะ สนพ. ติดตามผลวิจัยผลิตแบตเตอรี่ชนิดโซเดียมไอออนจากแหล่งแร่เกลือหิน ที่ไทยมีปริมาณสำรองมหาศาล​ ว่ามีศักยภาพในการผลิตเชิงพาณิชย์​หรือไม่​ พร้อมหนุนส่วนราชการทั้งหมด ศาลากลางจังหวัดทั่วประเทศติดตั้ง Solar rooftop เพื่อเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวัน​ ลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลตอบโจทย์ทิศทางเป้าหมาย“carbon neutrality” ของประเทศภายในปี 2050

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าว​พลังงาน​ ( Energy​ News​ Center-ENC​ )​ รายงานว่า​ เฟซบุ๊ก​ กองตรวจราชการ​ กระทรวงพลังงาน​ได้นำเสนอ​การทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (ค.ต.ป.) ประจำกระทรวงพลังงาน ที่มี นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ อดีตปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธาน​ ที่เข้าตรวจเยี่ยมและรับฟังรายงานผลการดำเนินงานในรอบ 2 ปี (พ.ศ. 2564 – 2565) ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน​ (สนพ.)​ เมื่อวันที่​ 6 ​กุมภาพันธ์​ 2566​ ที่ผ่านมา


- Advertisment -
เชิด​พงษ์​ สิริ​วิ​ช​ช์​ อดีต​ปลัด​กระทรวง​พลังงาน​ ในฐานะ​ประธาน ​ค.​ต.ป.ประจำ​กระทรวง​พลังงาน​

โดยสรุปสาระสำคัญ​ ที่ทาง​ ค.ต.ป.ประจำ​กระทรวง​พลังงาน​ มีข้อแนะนำ​ให้​ สนพ. ในฐานะที่เป็นองค์กรหลักในการกำหนดนโยบายด้านพลังงาน เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของประเทศ พิจารณาความเป็นไปได้ในการดำเนินการสำคัญ ดังนี้

1.การส่งเสริมการผลิตระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่​ ทาง​ ค.ต.ป.ขอให้ สนพ. ติดตามผลการศึกษาวิจัย การผลิตแบตเตอรี่ชนิดโซเดียมไอออนจากแหล่งแร่เกลือหิน ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่ามีศักยภาพในการผลิตเชิงพาณิชย์เพียงพอที่จะนำมาใช้แทนแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนหรือไม่ เนื่องจากประเทศไทยมีปริมาณสำรองแหล่งแร่เกลือหินในประเทศถึง 18 ล้านล้านตัน ซึ่งเป็นแหล่งแร่สำรองที่มีปริมาณมหาศาล

2.ขอให้ สนพ. พิจารณาศึกษาแนวทางในการกำหนดทิศทางและนโยบายราคาพลังงานของประเทศไทยให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรม โดยการเปรียบเทียบราคาพลังงานของประเทศใกล้เคียงและวิเคราะห์เหตุผลที่ราคาพลังงานถูกกว่าประเทศไทย เพื่อให้สามารถชี้แจงภาคประชาชนได้อย่างชัดเจน รวมถึงเพื่อดึงดูดการตัดสินใจลงทุนจากต่างชาติ

3.หาแนวทางกำหนดนโยบายในการสนับสนุนเรื่องโซลาร์เซลล์ลอยน้ำ (Floating Solar) ของ กฟผ. ให้ดำเนินการในทุกเขื่อนกักเก็บน้ำ ซึ่งจะสามารถเพิ่มสัดส่วน RE และลดสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงที่ปลดปล่อย CO2 ได้เป็นจำนวนมาก

4.การกำหนดให้ส่วนราชการทั้งหมด ทั้งศูนย์ราชการ ศาลากลางจังหวัด ติดตั้ง Solar rooftop เพื่อเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าให้กับหน่วยงานในช่วงเวลากลางวัน จะทำให้หน่วยงานราชการสามารถลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลได้จำนวนหนึ่ง ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ที่ประเทศไทยก็ได้ประกาศเจตนารมย์ที่จะบรรลุเป้าหมาย “carbon neutrality” ภายในปี 2050 ในการประชุมกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COP 26) ณ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร

วัฒนพงษ์​ คุโรวาท​ ผอ.สนพ.​ (ซ้ายมือ​)​ ผู้ที่จะต้องพิจารณา​ดำเนินการตามข้อแนะนำ​ของ​ ค.​ต.ป.ประจำ​กระทรวง​พลังงาน​

สำหรับ​ ค.ต.ป.​ ประจำกระทรวงพลังงาน​ ที่นายสุพัฒนพงษ์​ พันธ์​มีเชาว์​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน​มีคำสั่งแต่งตั้ง​ เมื่อวันที่​ 7​ ธันวาคม​ 2564​ นั้น​นอกจากจะมี​นาย​เชิดพงษ์​ สิริวิชช์ อดีตปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธาน​แล้ว​ ยังมีอดีตผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพลังงาน​ร่วมเป็นกรรมการ​หลายท่าน อาทิ​ นายอำนวย ทองสถิตย์ อดีต​อธิบดี​กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน​ ( พพ.)​ นายทรงภพ พลจันทร์​ อดีตอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ชธ.)​ นางพูนทรัพย์ สกุณี อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ​นายประภาส วิชากูล อดีตรองผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย​ ( กฟผ.)​ โดยมี นายเพทาย หมุดธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน​ เป็นกรรมการและเลขานุการฯ

ทรง​ภพ​ พล​จันทร์​ อดีตอธิบดี​กรม​เชื้อเพลิง​ธรรมชาติ​ หนึ่งใน​กรรมการ​ ค.ต.​ป.​ประจำ​กระทรวง​พลังงาน​

ทั้งนี้ ค.ต.ป​ ประจำกระทรวงพลังงาน​ จะมีอำนาจหน้าที่​ตามคำสั่งแต่งตั้ง​ ในเรื่องการกำกับดูแลระบบการตรวจสอบและประเมินผล​ของกระทรวงและหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกำหนด

การสอบทาน​ ติดตามและประเมินผลการปรับปรุงประสิทธิภาพ​และประสิทธิผลของงานราชการและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา​ การสอบทานรายงานผลการดำเนินงานและรายงานผลสถานะทางการเงินของกระทรวงและหน่วยงานในสังกัด​

การรายงานผลการปฏิบัติงานให้รัฐมนตรีพลังงานรับทราบทุก​ 6​ เดือน​

การเรียกให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นใดมาชี้แจงหรือแสดงความคิดเห็นหรือเรียกเอกสารประกอบการพิจารณาและ​การปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ​ ที่มี​นายวิษณุ​ เครืองาม​ รองนายกรัฐมนตรี​ เป็นประธาน​ ได้มอบหมาย​

โดย​ ในปีงบประมาณ​ 2566​ ทาง ​ค.ต.​ป.ประจำกระทรวงพลังงาน​ได้เดินสาย​ ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน​ ในกำกับดูแลของกระทรวงพลังงาน​ มาแล้วหลายหน่วยงาน ตั้งแต่​ ช่วง​ เดือน​พฤศจิกายน​ 2565​ ที่ผ่านมา​ อาทิ​ พพ.​ กรมธุรกิจพลังงาน​ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ​ ปตท.​ และ​ล่าสุดคือ​ สนพ.

หน้าเฟซบุ๊กของกองตรวจราชการกระทรวงพลังงาน​
Advertisment