เอ็กโก กรุ๊ป ร่วมแข่งประมูลโรงไฟฟ้าชุมชน เน้นพื้นที่ภาคใต้และอีสาน

- Advertisment-

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ร่วมแข่งประมูลโรงไฟฟ้าชุมชนฯ ในพื้นที่ภาคใต้และอีสาน หวังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในประเทศ ในขณะที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานยังเปิดรับฟังความเห็นระเบียบและประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนฯ ไปจนถึงวันที่ 4 ก.พ.2564 นี้

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า เอ็กโก เตรียมเข้าร่วมแข่งขันในโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก โดยขณะนี้อยู่ระหว่างหารือกับผู้ร่วมลงทุน สหกรณ์ชุมชนหลายราย ในพื้นที่ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดยมองว่าแม้โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนฯจะไม่ได้ทำกำไรสูงมากนัก แต่ที่ เอ็กโก สนใจเข้าร่วมประมูลแข่งขัน เพราะเห็นว่าโอกาสการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าในประเทศไทยช่วงนี้มีไม่มากนัก ประกอบกับเอ็กโกมีความรู้ความชำนาญในการสร้างโรงไฟฟ้า และยังถือเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศด้วย

- Advertisment -

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน ( Energy News Center-ENC ) รายงานว่า นอกเหนือจาก เอ็กโก กรุ๊ป ที่แสดงความสนใจเข้าร่วมแข่งขันในโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากแล้ว ยังมีบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้ารายอื่นๆที่แสดงความสนใจต่อโครงการนี้เช่นเดียวกัน อาทิ ราช กรุ๊ป บี.กริม และ ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) อยู่ระหว่างเปิดรับฟังความเห็นระเบียบและประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนฯ ตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค.2564 ที่ผ่านมาไปจนถึงวันที่ 4 ก.พ. 2564 นี้ โดย คาดว่า การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายจะออกประกาศให้ยื่นคำเสนอขอขายไฟฟ้า  ภายในเดือน ก.พ.2564 นี้ และเปิดรับยื่นคำเสนอขอขายไฟฟ้า ระหว่างวันที่ 22 มี.ค.-2 เม.ย.2564 โดยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิค 30 เม.ย.2564 และพิจารณาข้อเสนอด้านราคาด้วยวิธี Competitive Bidding และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ วันที่ 31 พ.ค.2564 จากนั้นจะมีการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ภายใน 120 วัน หรือภายในวันที่ 28 ก.ย.2564 ขณะที่กำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ภายในวันที่ 28 ก.ย.2567

 

 

 

Advertisment

- Advertisment -.