เอ็กโก กรุ๊ป จากจุดเริ่มต้น ปัจจุบัน และอนาคต บนเส้นทางอุตสาหกรรมไฟฟ้าและพลังงานที่ยั่งยืน มากว่า 30 ปี

- Advertisment-

คุณเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าและพลังงานครบวงจร ได้มาเล่าจุดเริ่มต้นและตัวตนของเอ็กโก กรุ๊ป การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน บนความเชื่อที่ว่า “ต้นทางดีจะก่อกำเนิดผลลัพธ์ปลายทางที่ดี” และเป้าหมายในอนาคต ที่มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ในปี 2050

#EGCO #EGCOGroup #เอ็กโกกรุ๊ป #TodayandBelieve

- Advertisment -

Advertisment

- Advertisment -.