เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ สนับสนุนงานวันข้าวและชาวนาไทย จังหวัดขอนแก่น

- Advertisment-

ขอนแก่น –  บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ สนับสนุนการรณรงค์การทำนาหยอดเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว ณ แปลงนาเกษตรกร หมู่ 1 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เนื่องในโอกาสวันข้าวและชาวนาไทย โดยมีนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี

ในโอกาสนี้ นาย วีระ ภูเพ่น (ที่ 1 จากซ้าย)  เจ้าหน้าที่ประสานงานและความปลอดภัย เป็นตัวแทน มอบเงินจำนวน 5,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว ให้แก่ นายวิรัตน์ เย็นสบาย นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลกุดน้ำใส เป็นตัวแทนรับมอบการสนับสนุนในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกุดน้ำใส

การทำนาหยอด เป็นวิธีการปลูกข้าวที่อาศัยน้ำฝน และนิยมทำในพื้นที่ที่การกระจายของฝนไม่แน่นอน

- Advertisment -

บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ เป็นบริษัทในเครือ เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น ในประเทศไทย ที่ได้ดำเนินการผลิตก๊าซธรรมชาติในพื้นที่อำเภอน้ำพอง  จังหวัดขอนแก่น เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

Advertisment