- Advertisment-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอนแก่น –  บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้ป่วยโควิดชุมชน (Community Isolation) ณ อาคารวิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง ร่วมกับโรงพยาบาลน้ำพองและที่ว่าการอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

นายมนต์ชัย ทองมีศรี (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการศูนย์ผลิตก๊าซธรรมชาติน้ำพอง พร้อมด้วย นายวีระ ภูเพ่น (ที่ 1 จากขวา) เจ้าหน้าที่ประสานงานและความปลอดภัย เป็นตัวแทนมอบความสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท ให้แก่ นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอน้ำพอง (ที่ 3 จากซ้าย) โดยมี นางศิริธร ยอดสะอึ หัวหน้าฝ่ายบริหารโรงพยาบาลน้ำพอง (ที่ 1 จากซ้าย) และ นางสุรีรัตน์ ดาวเรือง หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลน้ำพอง (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมในพิธีรับมอบ ซึ่งจัดขึ้น ณ ที่ว่าการอำเภอน้ำพอง

ศูนย์ดูแลผู้ป่วยโควิดชุมชน (Community Isolation) ที่จัดตั้งขึ้นนี้ ได้ใช้สถานที่ อาคารเรียนของวิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง และอยู่ภายใต้การบริหารงานของโรงพยาบาลน้ำพอง ซึ่งทำให้สามารถขยายเตียงผู้ป่วยของโรงพยาบาล จากเดิมมีอยู่ 80 เตียง เพิ่มอีก 50 เตียง รวมเป็นทั้งหมด 130 เตียง เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ดีขึ้น เนื่องจาก มีประชาชนทั้งในพื้นที่อำเภอน้ำพอง และ ประชาชนจากพื้นที่เสี่ยง รอเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลน้ำพอง เป็นจำนวนมาก

- Advertisment -

ในขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงในจังหวัดขอนแก่นด้วยนั้น ทางบริษัทฯ ตระหนักถึงความจำเป็นและได้สนับสนุนช่วยเหลือในโครงการจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้ป่วยนี้ ร่วมกับที่ว่าการอำเภอน้ำพองและโรงพยาบาลน้ำพอง ซึ่งได้มีการประสานความร่วมมือกันในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง มาโดยตลอด

บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ เป็นบริษัทในเครือ เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น ในประเทศไทย ที่ได้ดำเนินการผลิตก๊าซธรรมชาติในพื้นที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าในภาคตะวันออก เฉียงเหนือของประเทศไทย

Advertisment

- Advertisment -.