เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ และกลุ่มพลังงานน้ำพอง มอบทุนเรียนดีนักเรียนขาดแคลน

- Advertisment-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอนแก่น – นายชัชวาลย์ หงษ์เจริญไทย รองประธานบริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์            โพรดักชั่น โคราช อิงค์ พร้อมกับกลุ่มธุรกิจพลังงาน อำเภอน้ำพอง มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในเขตอำเภอน้ำพอง ที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สำหรับปีการศึกษา พ.ศ. 2563  จำนวน 284 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 485,000 บาท โดยมีนายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา        ที่หอประชุมโรงเรียนน้ำพองศึกษา เมื่อเร็วๆนี้

บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ ได้ริเริ่มจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาในปี 2540 และต่อมาได้รับความร่วมมือจากกลุ่มบริษัทพลังงานอำเภอน้ำพอง เพื่อช่วยกันจัดสรรทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดี ตั้งใจเรียน ในเขตอำเภอน้ำพอง  โดยถึงปัจจุบันได้มอบทุนการศึกษาไปแล้วมากกว่า 6,000 ทุน ตลอดระยะเวลา 23 ปี โดยระดับประถมศึกษา ได้รับทุนละ 1,500 บาท และ ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและสามเณร ได้รับทุนละ 2,000 บาท

กลุ่มธุรกิจพลังงานอำเภอน้ำพอง ประกอบด้วย บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ โรงไฟฟ้าน้ำพอง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ศูนย์ปฎิบัติการเขต 4 บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด

- Advertisment -

บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่นแอนด์โพรดักชั่น โคราช อิงค์ เป็นบริษัทในเครือ เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานชั้นนำระดับโลก ทำธุรกิจผลิตก๊าซธรรมชาติที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น และร่วมลงทุนในแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติที่ อำเภอภูฮ่อม จังหวัดอุดรธานี

 

 

Advertisment

- Advertisment -.