เอสโซ่ เซ็นสัญญาการใช้คลังน้ำมันซัสโก้ สุราษฎร์ธานี

ภาพ จากซ้ายไปขวา: ผู้บริหารเอสโซ่: ดร. ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการ นายวันชัย วิจักรชน ผู้จัดการฝ่ายขายธุรกิจพาณิชยกรรมน้ำมันเชื้อเพลิง นายพูนทวี สุรนันท์ ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจการค้าและวางแผนพัฒนาธุรกิจ และผู้บริหารซัสโก้: นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ นายพงศธร ฉัตรนะรัชต์ รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจ นายมาวีร์ สิมะโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ
- Advertisment-

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมลงนามในสัญญาการใช้คลังน้ำมันซัสโก้ สุราษฎร์ธานี

นายพูนทวี สุรนันท์ ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจการค้าและวางแผนพัฒนาธุรกิจ บริษัท เอสโซ่ฯ และ นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซัสโก้ฯ ร่วมลงนามในสัญญาการใช้คลังน้ำมันซัสโก้ สุราษฎร์ธานี โดยบริษัท ซัสโก้ฯ จะปรับปรุงคลังน้ำมันซัสโก้ให้มีความพร้อมและทันสมัย เพื่อตอบสนองแผนการเติบโตของทั้งสองบริษัทในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3 ของปี 2566

สัญญาการใช้คลังน้ำมันดังกล่าว จะช่วยสนับสนุนแผนการขยายตลาดของเอสโซ่ในพื้นที่ภาคใต้ และเสริมสร้างความมั่นคงด้านอุปทานของลูกค้าภาคอุตสาหกรรมและเครือข่ายสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ โดยสามารถรองรับการจำหน่ายน้ำมันของบริษัท เอสโซ่ฯ ในพื้นที่ได้ไม่ต่ำกว่า 120 ล้านลิตรต่อปี

- Advertisment -

คลังน้ำมันซัสโก้ สุราษฎร์ธานี ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อรองรับการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน มีปริมาณการเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ที่ 28 ล้านลิตร  

สัญญานี้ จะทำให้ผู้บริโภคในภาคใต้ ได้รับประโยชน์จากน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพของบริษัท เอสโซ่ฯ ได้อย่างต่อเนื่อง

บริษัท เอสโซ่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจปิโตรเลียมครบวงจร ทั้งกิจการกลั่นน้ำมัน ปิโตรเคมีและการตลาดผลิตภัณฑ์  นอกเหนือจากเครือข่ายสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ที่มีอยู่ทั่วประเทศแล้ว  ยังมีธุรกิจการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในเชิงพาณิชย์ ผ่านทางอุตสาหกรรม การค้าส่ง ธุรกิจการบิน และ การขนส่งทางเรือ ซึ่งประกอบด้วย ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  น้ำมันเบนซิน  น้ำมันเครื่องบิน/น้ำมันก๊าด น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา ยางมะตอย และ น้ำมันหล่อลื่น ภายใต้เครื่องหมายการค้า เอ็กซอนโมบิล เอสโซ่ และ โมบิล ข้อมูลเพิ่มเติม ดูได้จาก www.esso.co.th

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทมหาชนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบันบริษัทดำเนินธุรกิจ จัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านสถานีบริการน้ำมันภายใต้เครื่องหมายการค้า “SUSCO” และ “ESSO” โดยมีสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงกระจายอยู่ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 258 แห่ง รวมทั้งจำหน่ายน้ำมันให้กับสายการบิน จำหน่ายน้ำมันค้าส่ง และส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงไปยังต่างประเทศ ซัสโก้มีคลังน้ำมันซึ่งเป็นของบริษัทฯ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ คลังน้ำมันราษฎร์บูรณะ คลังน้ำมันสุราษฏร์ธานี และคลังน้ำมันสงขลา นอกจากนี้ยังมีคลังน้ำมันร่วมกับบริษัทอื่นๆ อีกหลายแห่ง ข้อมูลเพิ่มเติม ดูได้จาก www.susco.co.th

Advertisment