เอสโซ่ รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากกรมการค้าภายใน ภายใต้โครงการ “สถานีบริการน้ำมันเต็มลิตร”

- Advertisment-

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ภายใต้โครงการ “สถานีบริการน้ำมันเต็มลิตร”

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ (ขวา) มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ นายสรพงศ์ วินิจฉัยกุล ผู้จัดการรัฐกิจสัมพันธ์ ในฐานะตัวแทนบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เนื่องในโอกาสที่สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่เข้าเกณฑ์ ในโครงการ “สถานีบริการน้ำมันเต็มลิตร”  พิธีมอบจัดที่ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร สำนักงานปลัด กระทรวงพาณิชย์

โครงการ “สถานีบริการน้ำมันเต็มลิตร” ดำเนินการโดยกรมการค้าภายใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลการวัดปริมาตรน้ำมันตามสถานีบริการให้มีความถูกต้อง อีกทั้งเพื่อสร้างความมั่นใจ และรักษาผลประโยชน์ของผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมจากการเติมน้ำมัน

- Advertisment -

บริษัทเอสโซ่ฯ ได้เข้าร่วมทำบันทึกความเข้าใจกับกรมการค้าภายใน ในโครงการดังกล่าว ตั้งแต่ สิงหาคม 2562 พร้อมทั้งได้ดูแลมาตรวัดหัวจ่ายน้ำมันเป็นประจำสม่ำเสมอ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากกรมการค้าภายใน จึงได้รับการประกาศเกียรติคุณที่ให้ความร่วมมือ และได้รับป้ายตราสัญลักษณ์รับรองจากกรมการค้าภายในด้วย

 


 

Esso receives Appreciation Plaque for “Full Liters Fill-Up” from Department of Internal Trade

Bangkok – Esso was given an Appreciation Plaque from the Department of Internal Trade, Ministry of Commerce, under its program “Full Liters Fill-Up”.

On this occasion, Mr. Wichai Pochanakit (right), Director-General of the Department of Internal Trade, Ministry of Commerce, presented the Appreciation Plaque for Esso service stations in the program of “Full Liters Fill-Up” to Mr. Sorapong Vinichaikul, Government Relations Manager, on behalf of Esso (Thailand) Public Company Limited. The presentation took place at Burachat Chaiyakorn meeting room, Ministry of Commerce.

This program intends to enhance the efficiency in supervising volumetric measurement in oil service stations. It is also to build up integrity as well as to enhance consumer confidence and trust every time they fill up fuels.

Esso has signed the MOU with the Internal Trade Department since August 2019 and passed the Department’s fuel head gauge inspection program to receive this recognition from the Department of Internal Trade.

 

 

Advertisment

- Advertisment -.