เอสโซ่ จับมือธนาคารกรุงเทพ พัฒนา Digital Payment ตอบรับเทรนด์ลูกค้ายุคใหม่ ชำระเงินและสะสมคะแนนเอสโซ่ สไมล์ส ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

คุณจิราพรรณ เปาวรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดขายปลีก บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากขวา) และ คุณสุดฤทัย ทองสอง เจ้าหน้าที่บริหาร ระดับ Senior Vice President สายบัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมประกาศความสำเร็จ ในการเปิดใช้เครื่องรับชำระเงินแบบเคลื่อนที่ Mobile EDC
- Advertisment-

เอสโซ่ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ เปิดใช้เครื่องรับชำระเงินแบบเคลื่อนที่ (Mobile Electronic Data Capture หรือ Mobil EDC) ในทุกสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ในประเทศไทย พร้อมให้บริการชำระเงิน และสะสมคะแนนเอสโซ่ สไมล์ส ได้ในเครื่องเดียวกัน สร้างประสบการณ์ที่ดีและความรวดเร็วในการให้บริการ

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันพัฒนาเครื่องรับชำระเงินแบบเคลื่อนที่ (Mobile EDC)  ซึ่งนอกจากการรับชำระเงินได้ทั้งบัตรเครดิตแบบดั้งเดิม และแบบ Digital Payment ในรูปแบบของ QR PromptPay, QR Visa, QR Master และ eWallet แล้ว ยังขยายความสามารถของเครื่องให้สะสมคะแนนเอสโซ่ สไมล์ส ได้ ในเครื่องเดียวกัน โดยลูกค้าไม่จำเป็นต้องพกบัตร เพียงแค่บอกเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ก็สามารถสะสมคะแนนได้ทันที โดยเอสโซ่ฯ ติดตั้งเครื่องรับชำระเงินรูปแบบใหม่นี้ให้พร้อมใช้งานครบทุกสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ในประเทศไทยแล้ว

ทั้งนี้ ลูกค้าไม่จำเป็นต้องแสดงบัตรให้กับพนักงานบริการที่สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ โดยสามารถทำรายการได้ในเครื่องเดียวกัน จึงช่วยลดเวลาการให้บริการ ลูกค้าได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ และลดการสัมผัส เนื่องด้วยเครื่องฯ สามารถรองรับการสแกนและการแตะบัตรเครดิตสำหรับการชำระเงิน และสามารถบอกเบอร์โทรศัพท์เพื่อให้พนักงานพิมพ์บนเครื่องได้ทันทีสำหรับการสะสมคะแนนเอสโซ่ สไมล์ส ทำให้เกิดการบริการที่รวดเร็วและปลอดภัย

- Advertisment -
Advertisment