เอสโซ่และแผนกทรัพยากรบุคคลของเอ็กซอนโมบิล มอบทุนจัดซื้อเครื่องกรองน้ำและมอบหน้ากากป้องกันแก๊สพิษ ที่ลำปาง

- Advertisment-

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมความปลอดภัยและความมีสุขอนามัยที่ดีของชุมชน โดยได้สนับสนุนทุนจำนวน 30,000 บาท แก่วิทยาลัยเทคนิคลำปาง จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์ชุดเครื่องกรองน้ำและเครื่องทำน้ำดื่มใช้งานภายในวิทยาลัย และยังได้มอบหน้ากากป้องกันแก๊สพิษและเครื่องกรองอากาศสำหรับนักดับเพลิง เพื่อใช้งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตเทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วย

โดยสำหรับกิจกรรมที่วิทยาลัยเทคนิคลำปาง นอกเหนือจากสนับสนุนการจัดซื้อชุดเครื่องกรองน้ำและเครื่องทำน้ำดื่มให้แล้ว บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด โดยแผนกทรัพยากรบุคคล ยังจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพ และให้ข้อมูลแก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพในอนาคต รวมถึงภาพรวมธุรกิจของบริษัทในเครือ อาทิ รูปแบบการทำงาน ประสบการณ์การทำงาน และสวัสดิการต่างๆ อีกด้วย

ตลอดเวลากว่า 128 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่ดำเนินธุรกิจการกลั่นน้ำมัน จำหน่ายน้ำมัน และเคมีภัณฑ์ เอสโซ่และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและก่อให้เกิดความยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ ‘เติมเต็มพลังชีวิต ด้วยประสบการณ์พลังงานที่เหนือกว่า’ ผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ การปฏิบัติงานที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด และนำนวัตกรรมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเข้ามาใช้ รวมถึงการลงทุนอย่างมีระเบียบวินัย การพัฒนาแรงงาน การมีส่วนร่วมกับชุมชน และการบูรณาการอย่างมีคุณค่า อีกทั้งยังคงเดินหน้าตอบแทนสังคมผ่านการดำเนินกิจกรรมมากมายอันเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนความเจริญสู่ชุมชน และให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานของการมีสุขภาพที่ดี

- Advertisment -

ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการบริษัทเอสโซ่และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ในฐานะผู้แทนมอบเงินสนับสนุนและชุดหน้ากากป้องกันแก๊สพิษ กล่าวว่า “เอสโซ่และกลุ่มธุรกิจในเครือตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมหรือชุมชนในพื้นที่ที่เอสโซ่ ดำเนินธุรกิจอยู่ และครั้งนี้เป็นอีกครั้งที่เอสโซ่ให้ความสำคัญต่อการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ทั้งกลุ่มเยาวชนในวิทยาลัยเทคนิคลำปางก็จะได้มีน้ำดื่มที่สะอาด ปลอดภัย และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ”

นอกจากนี้ กลุ่มอาสาสมัครด้านอัคคีภัยและสาธารณภัยจะสามารถป้องกันตนเองและทำงานบนพื้นฐานความปลอดภัยได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งตลอดมา เอสโซ่ต้องขอขอบคุณกลุ่มอาสาสมัครเหล่านี้ ที่ช่วยเหลือและสนับสนุนคลังน้ำมันเอสโซ่ลำปาง สำหรับเตรียมความพร้อมแก่พนักงานและชุมชนรอบข้างหากเกิดเพลิงไหม้อย่างดีเสมอมา

“เราหวังว่าการจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อผลิตน้ำดื่มและอุปกรณ์ด้านอัคคีภัยครั้งนี้ จะช่วยให้วิทยาลัยเทคนิคลำปาง และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครลำปาง สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นต่อไปได้” ดร.ทวีศักดิ์ กล่าวปิดท้าย

Advertisment