เอสโซ่และเอ็กซอนโมบิล สานต่อโครงการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ใน จ.ชลบุรี มอบทุนนักเรียนรวมกว่า 1.6 ล้านบาท พร้อมสนับสนุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลในท้องถิ่น

- Advertisment-

เอสโซ่และเอ็กซอนโมบิล สานต่อภารกิจเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและป้องกันปัญหาเด็กเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษา เดินหน้าโครงการ “เอสโซ่ ปันน้ำใจ พาน้องกลับห้องเรียน” ปีที่ 5 มอบทุนการศึกษาจำนวน 426 ทุน รวมเป็นเงินกว่า 1.6 ล้านบาท ให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผ่านกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) พร้อมกันนั้น ยังได้มอบเงินเพื่อสนับสนุนการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่ รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และสภากาชาดไทย ขณะเดียวกัน เพื่อนพนักงานเอสโซ่และเอ็กซอนโมบิล ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนวัดแหลมฉบัง จ. ชลบุรี โดยมอบทุนการศึกษาและปรับปรุงอาคารสถานที่ให้สะดวกสบายและสวยงามขึ้น สร้างความอิ่มเอมใจทั้งผู้ให้และผู้รับ

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในเครือข่ายกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ที่เป็นนักเรียนยากจนพิเศษ หรือ นักเรียนทุนเสมอภาค กสศ. ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 426 ทุน ผ่านโครงการ “เอสโซ่ปันน้ำใจ พาน้องกลับห้องเรียน” ปีที่ 5 จำนวนเงินกว่า 1.6 ล้านบาท ณ ศาลาประชาคมอ่าวอุดม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานจากโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา สโมสรพนักงานเอสโซ่ ผู้บริหารสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ พันธมิตรทางธุรกิจ ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นโมบิล พร้อมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายอำเภอศรีราชา นายกเทศมนตรีเทศบาลนครแหลมฉบัง ผู้บริหาร กสศ. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี ผู้บริหารสถานศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในกิจกรรม ณ ศาลาประชาคมอ่าวอุดม อ. ศรีราชา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา

- Advertisment -
นางสุดา นิลวรสกุล ประธานกรรมการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด

นางสุดา นิลวรสกุล ประธานกรรมการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด กล่าวว่า จำนวนเงินสนับสนุนทุนการศึกษาที่ได้มอบให้แก่ กสศ. ดังกล่าว ได้รับมาจากความร่วมมือร่วมใจของทั้งผู้บริหารสถานีบริการเอสโซ่ ผู้แทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นโมบิล พันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงสโมสรพนักงานเอสโซ่ และพนักงานบริษัทเอสโซ่ และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิล ที่รวบรวมมาเพื่อส่งมอบเป็นทุนทรัพย์ทางการศึกษาให้แก่นักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายของ กสศ.

การศึกษาเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การส่งเสริมด้านการศึกษาที่ถูกต้องเหมาะสม จะช่วยสร้างเสริมต้นทุนด้านทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศชาติของเราให้ก้าวหน้าต่อไป”

ทั้งนี้ นอกเหนือจากโครงการ “เอสโซ่ปันน้ำใจ พาน้องกลับห้องเรียน” ในครั้งนี้แล้ว นางสุดากล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทเอสโซ่ฯ และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง จึงได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดตั้งกองทุนเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปีขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 จนถึงปัจจุบัน ได้มอบทุนการศึกษาไปแล้วกว่า 2,190 ทุน เป็นเงินรวมประมาณ 17.8 ล้านบาท ให้แก่ นิสิต นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั่วประเทศ ที่กำลังศึกษาอยู่ในกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ การบัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน (STEM Education) และภาษาธุรกิจ (จีน ญี่ปุ่น) นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์  (STEM)  ในระดับอาชีวศึกษา โดยสนับสนุนการจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เอสโซ่-อาชีวศึกษา มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับอาชีวศึกษา มีโอกาสคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ค้นคว้าและวิจัยผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งที่ผ่านมาโครงการดังกล่าวมีหลายผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในต่างประเทศ

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่าจังหวัดชลบุรียังมีความเลื่อมล้ำทางการศึกษาอยู่ระหว่างพื้นที่เขตเมืองและเขตนอกเมือง แม้กระทั่งในพื้นที่เกาะสีชัง ที่ห่างจากเขตเมืองเพียง 50 กิโลเมตร โดยจังหวัดได้มีการติดตามคุณภาพการศึกษาของเด็ก ทั้งการอ่านออกเขียนได้และสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียน พบว่ายังมีนักเรียนบางส่วนที่ไม่สามารถอ่านหนังสือออกแม้จะอยู่ในระบบการศึกษาแล้ว และบางส่วนยังขาดแคลนทรัพยากรที่จะสนับสนุนการศึกษา เช่น ห้องสมุด ดังนั้น จึงเป็นที่น่ายินดีที่เอสโซ่และเอ็กซอนโมบิลได้มามอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนมากกว่าสี่ร้อยทุน ครอบคลุมนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดชลบุรี ไม่เฉพาะแต่เพียงในพื้นที่อำเภอศรีราชาเท่านั้น และเชื่อมั่นว่าในอนาคต ไม่ว่าเอสโซ่จะเปลี่ยนแปลงอย่างไร (ในทางธุรกิจ) ก็จะไม่กระทบกระเทือน และจะยังสามารถทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกันต่อไปได้  

นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีเทศบาลนครแหลมฉบัง

นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีเทศบาลนครแหลมฉบัง กล่าวว่า เอสโซ่เป็นบริษัทแรกๆ ที่เข้ามาประกอบกิจการปิโตรเลียมในพื้นที่แหลมฉบัง และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ดูแลพื้นที่ในการประกอบกิจการเป็นอย่างดี ทั้งเรื่องการสร้างงาน สร้างเศรษฐกิจ ดูแลสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการศึกษาเยาวชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เทศบาลนครแหลมฉบังขอแสดงความชื่นชมที่บริษัทเห็นความสำคัญของการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพต่อไป

นางสาวจิราพรรณ เปาวรัตน์ กรรมการและผู้จัดการฝ่ายการตลาดขายปลีก บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นางสาวจิราพรรณ เปาวรัตน์ กรรมการและผู้จัดการฝ่ายการตลาดขายปลีก บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เอสโซ่ได้ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในการจัดสรรทุนการศึกษาในโครงการ “เอสโซ่ปันน้ำใจ พาน้องกลับห้องเรียน” โดยได้นำระบบ iSEE ของ กสศ. มาใช้เป็นบริษัทแรกในประเทศไทย เพื่อชี้เป้านักเรียนยากจนพิเศษที่สมควรได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา และระบบดังกล่าวยังสามารถประเมินผลการช่วยเหลือเมื่อครบ 1 ปีการศึกษาได้ โดยพิจารณาจากข้อมูล เช่น ผลการเรียน อัตราการมาเรียน สุขภาพ น้ำหนัก และส่วนสูง เป็นต้น

ศ. สมพงษ์ จิตระดับ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชาสังคม กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

ศ. สมพงษ์ จิตระดับ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชาสังคม กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กล่าวว่า กสศ. ทำงานร่วมกับเอสโซ่มาปีนี้เข้าปีที่ 5 แล้ว โดยตลอดเวลาที่ผ่านมาเอสโซ่ทำงานด้วยจิตวิญญาณของผู้ให้โอกาส และเป็นผู้สร้างสรรค์และคืนกำไรให้แก่สังคมอย่างแท้จริง จึงนับเป็นคุณูปการที่สมควรได้รับการยกย่อง และขอให้นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจงมีความขยันหมั่นเพียร และขออย่านำเงินที่ได้รับเป็นทุนการศึกษาไปใช้ผิดประเภท ขณะเดียวกัน กสศ. ยังคงเดินหน้าภารกิจที่จะลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ซึ่งนอกจากการมอบทุนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์แล้ว ยังดูแลในเรื่องการจัดการสวัสดิการของเด็ก เช่น อาหารเช้าและการเดินทาง การจัดหาครูที่ดี และการช่วยเหลือนักเรียนและเยาวชนให้มีงานทำระหว่างเรียนเพื่อหารายได้ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเรียน

ทั้งนี้ กสศ. มีภารกิจในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา สร้างโอกาสให้กับเด็กทุกคนได้เข้าถึงการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย มอบโอกาสให้เยาวชนสามารถพัฒนาศักยภาพของตน ป้องกันไม่ให้เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสหลุดจากระบบการศึกษา โดยอย่างน้อยต้องจบการศึกษาภาคบังคับ และอีกส่วนหนึ่งคือสนับสนุนให้เยาวชนกลุ่มนี้ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดย กสศ. ได้ร่วมทำโครงการ “เอสโซ่ปันน้ำใจ พาน้องกลับห้องเรียน” กับเอสโซ่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เริ่มจากพื้นที่ จ.เพชรบุรี จ.น่าน จ.นครนายก จ.จันทบุรี จ.ขอนแก่น และในพื้นที่ จ.ชลบุรี ตามลำดับ

สำหรับการมอบทุนการศึกษา “เอสโซ่ปันน้ำใจ พาน้องกลับห้องเรียน” ปีที่ 5 ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา โดย คุณอนุวัตร  รุ่งเรืองรัตนากุล กรรมการและผู้จัดการโรงกลั่นน้ำมัน  บริษัท เอสโซ่ฯ กล่าวว่า โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา ตระหนักดีถึงความสำคัญของการศึกษาสำหรับเยาวชนไทย ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต จึงได้เริ่มจัดตั้งกองทุนการศึกษาโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา ขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในเขตพื้นที่อำเภอศรีราชา สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ได้จัดสรรทุนการศึกษามาแล้วเป็นจำนวนถึง 5,546 ทุน ครอบคลุมทุกโรงเรียนของรัฐ ในเขตพื้นที่อำเภอศรีราชา และสำหรับการมอบทุนการศึกษาในโครงการ “เอสโซ่ปันน้ำใจ พาน้องกลับห้องเรียน” ปีที่ 5 นี้ แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ผู้บริหารสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ทั่วประเทศ และเครือข่ายพันธมิตรต่างๆ   

ทั้งนี้ นอกจากมอบทุนการศึกษาแล้ว ในบริเวณจัดงาน ณ ศาลาประชาคมอ่าวอุดม ยังมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจจากรถคาราวานวิทยาศาสตร์ โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านชิ้นงานสื่อสัมผัสด้วยรูปแบบการนำเสนอที่เข้าใจง่าย และยังมีบูทกิจกรรมจากพี่ๆ พนักงานของโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา ที่มาชวนให้น้องๆ นักเรียนที่มาร่วมงานได้สนุกสนานกันด้วย

ด้าน ดร. ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด กล่าวว่า นอกจากการมอบทุนการศึกษาแล้ว ในวันเดียวกันนั้น เอสโซ่และเอ็กซอนโมบิล ยังได้มอบเงินสนับสนุนการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา (200,000 แสนบาท) และสภากาชาดไทย (173,210 บาท ซึ่งได้จากการนำคะแนนสะสมแลกเปลี่ยนเป็นเงินบริจาคของสมาชิกเอสโซ่ สไมล์ส) รวมทั้งสิ้นจำนวน 373,210 บาท ซึ่งช่วยสนับสนุนให้โรงพยาบาลมีความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนใน อ. ศรีราชา ที่เข้ามารับบริการได้ต่อไป

นอกจากนั้น พนักงานเอสโซ่และเอ็กซอนโมบิล ยังได้ไปร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาที่โรงเรียนวัดแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี  โดยปรับปรุงทาสีลานกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) พร้อมกับนำเงินรายได้จากกิจกรรมต่างๆ ของสโมสรฯ รวมทั้งที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารสถานีบริการเอสโซ่และพันธมิตรทางธุรกิจ มามอบเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนวัดแหลมฉบัง อีก 45 ทุน เป็นเงิน 90,000 บาท และสนับสนุนการปรับปรุงหลังคาและบันไดทางขึ้นห้องสมุด พร้อมนำไอศกรีม ขนม และตุ๊กตา มามอบให้ สร้างรอยยิ้มและความสุขให้แก่นักเรียนโดยถ้วนหน้า

Advertisment

- Advertisment -.